Colors: Purple Color

Pogłębiająca się dekoniunktura w niemieckim sektorze eksportowym osłabia już polski eksport. Jednak solidny popyt w gospodarce niemieckiej jest nadal korzystnym czynnikiem dla polskiej gospodarki. Co najmniej połowa polskiego eksportu do Niemiec zaspokaja bowiem tamtejszy rynek wewnętrzny.

Właśnie minęło 100 dni od wyborów parlamentarnych w Belgii i nic nie wskazuje na to, by król Filip miał niedługo ogłosić skład nowego rządu. Tymczasem obecny rząd liberała Charlesa Michela (43) uprawniony jest przez konstytucję do kontynuacji i spełniania swoich obowiązków do momentu zaprzysiężenia następcy. Rząd Michela jest obecnie rządem mniejszościowym, po odejściu z koalicji rządowej w grudniu 2018 r. flamandzkich nacjonalistów z Nowego Sojuszu Flamandzkiego (N-VA). Powodem rozpadu był pakt migracyjny ONZ, na który N-VA się nie zgodziła.

O godzinie 13 odbyło się w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej losowanie numerów list dla komitetów wyborczych. Znane już są wyniki.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2019r. utrzymały się przeciętnie na poziomie zbliżonym do zanotowanego przed miesiącem (przy wzroście cen usług – o 1,0 proc. i spadku cen towarów – o 0,3 proc.). W porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 2,9 proc. (w tym usług – o 4,3 proc. i towarów – o 2,3 proc.) – podaje GUS.

Obroty towarowe handlu zagranicznego w okresie styczeń - lipiec br. wyniosły w cenach bieżących 578,5 mld PLN w eksporcie oraz 579,2 mld PLN w imporcie. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 0,7 mld PLN, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego wyniosło minus 8,8 mld PLN. W porównaniu ze styczniem – lipcem 2018 roku eksport wzrósł o 6,6 proc., a import o 5,0 proc. – podaje GUS.

Bądź na bieżąco

Najczęściej Czytane