Colors: Purple Color

W czerwcu 2019 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 2,8 proc. r/r i wyniosło 6393,8 tys., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 5,3 proc. r/r i wyniosło 5104,46 zł.

W 2017 r. w UE przyznano 3,1 mln pierwszych zezwoleń na pobyt obywatelom spoza UE. Największe udziały w pierwszych zezwoleniach na pobyt otrzymały osoby z Ukrainy (21 proc. wszystkich pierwszych zezwoleń na pobyt w UE), Syrii (7 proc.), Chin (6 proc.), Indii i Stanów Zjednoczonych (po 5 proc.) – podaje Eurostat.

Jak wynika z Licznika elektromobilności, zarządzanego przez Polskie Towarzystwo Paliw Alternatywnych oraz Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, w pierwszym półroczu tego roku zarejestrowano w Polsce 1836 osobowych aut elektrycznych.

Chińska gospodarka urosła w drugim kwartale tego roku o 6,2 proc. w stosunku do II kwartału 2018 roku. W pierwszym kwartale wzrost wyniósł 6,4 proc., co ostatecznie przełożyło się na dynamikę PKB na poziomie 6,3 proc. w pierwszym półroczu.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2019 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,3 proc. (w tym usługi – o 1,0 proc., przy utrzymujących się na tym samym poziomie cenach towarów). W porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 2,6 proc. (w tym usług – o 3,9 proc. i towarów – o 2,2 proc.) – informuje GUS.

Bądź na bieżąco

Najczęściej Czytane