Colors: Purple Color

W maju br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 7,7% w porównaniu z majem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 5,2%, natomiast w porównaniu z kwietniem br. produkcja pozostała na tym samym poziomie. W okresie styczeń–maj br. produkcja sprzedana przemysłu była o 7,0% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 6,0% - podaje Główny Urząd Statystyczny.

Obroty towarowe handlu zagranicznego w okresie styczeń - kwiecień br. wyniosły w cenach bieżących 325,0 mld PLN w eksporcie oraz 325,7 mld PLN w imporcie. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 0,7 mld PLN, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego wyniosło minus 5,9 mld PLN. W porównaniu ze styczniem – kwietniem 2018 roku eksport wzrósł o 7,4%, a import o 5,6% - wynika z danych GUS.

Bądź na bieżąco

Najczęściej Czytane