Colors: Purple Color

W lipcu 2019 r. odnotowano pogorszenie zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca – możemy przeczytać w informacji opublikowanej przez GUS.

W czerwcu 2019 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 2,8 proc. r/r i wyniosło 6393,8 tys., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 5,3 proc. r/r i wyniosło 5104,46 zł.

Jak wynika z Licznika elektromobilności, zarządzanego przez Polskie Towarzystwo Paliw Alternatywnych oraz Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, w pierwszym półroczu tego roku zarejestrowano w Polsce 1836 osobowych aut elektrycznych.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2019 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,3 proc. (w tym usługi – o 1,0 proc., przy utrzymujących się na tym samym poziomie cenach towarów). W porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 2,6 proc. (w tym usług – o 3,9 proc. i towarów – o 2,2 proc.) – informuje GUS.

Obroty towarowe handlu zagranicznego w okresie styczeń – maj br. wyniosły w cenach bieżących 416,7 mld PLN w eksporcie oraz 415,8 mld PLN w imporcie. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 0,9 mld PLN, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego wyniosło minus 5,8 mld PLN. W porównaniu ze styczniem – majem 2018 roku eksport wzrósł o 9,6 proc., a import o 7,7 proc..

Polska ma 112 podmiotów lobbujących w Komisji Europejskiej i Parlamencie Europejskim, reprezentujących przedsiębiorstwa, a także ich grupy oraz stowarzyszenia, związki branżowe, przemysłowe i zawodowe. To porównywalny wynik do łącznego rezultatu pozostałych krajów całej Grupy Wyszehradzkiej, ale ponad 3-krotnie mniej niż mają Włosi czy Hiszpanie, którzy wcale nie przewodzą stawce – wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Bądź na bieżąco

Najczęściej Czytane