Colors: Purple Color

Obroty towarowe handlu zagranicznego w okresie styczeń – maj br. wyniosły w cenach bieżących 416,7 mld PLN w eksporcie oraz 415,8 mld PLN w imporcie. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 0,9 mld PLN, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego wyniosło minus 5,8 mld PLN. W porównaniu ze styczniem – majem 2018 roku eksport wzrósł o 9,6 proc., a import o 7,7 proc..

Polska ma 112 podmiotów lobbujących w Komisji Europejskiej i Parlamencie Europejskim, reprezentujących przedsiębiorstwa, a także ich grupy oraz stowarzyszenia, związki branżowe, przemysłowe i zawodowe. To porównywalny wynik do łącznego rezultatu pozostałych krajów całej Grupy Wyszehradzkiej, ale ponad 3-krotnie mniej niż mają Włosi czy Hiszpanie, którzy wcale nie przewodzą stawce – wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Największa elektrownia fotowoltaiczna w Polsce została umiejscowiona w gminie Czernikowo niedaleko Torunia, na obszarze o powierzchni ok. 7,7 ha. Jak podaje Grupa Energa – właściciel instalacji – o wyborze lokalizacji zadecydowały m.in. korzystne warunki naturalne, bezpośrednia bliskość do użytkowników końcowych, bliskość do innych źródeł OZE oraz spójność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Wielkość szarej strefy w 2018 roku szacuje się na nieco ponad 280 mld PLN, ale jej odsetek w relacji do PKB w ostatnich 3 latach zmniejszył się z poziomu 16,7 proc. PKB do 14,1 proc. – wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Bądź na bieżąco

Najczęściej Czytane