Colors: Orange Color

Polska gospodarka korzysta na napływie pracowników z zagranicy, jednak państwo musi zainwestować w politykę migracyjną, by sytuacja się nie odwróciła. Wspieranie mobilności wewnętrznej może pomagać w równoważeniu nadwyżek i niedoborów siły roboczej, ale wymaga analizy skutków dla lokalnych rynków.

Dług publiczny Włoch jest nominalnie największy w UE i KE przewiduje, że w przyszłym roku przekroczy 135 proc. PKB. Wobec braku perspektyw wyjścia z pułapki zadłużenia pojawiają się pomysły niekonwencjonalne, takie jak wprowadzenie we Włoszech waluty równoległej.

Światowa gospodarka potrzebowała w 2016 r. średnio 5,1 megadżuli energii do wytworzenia PKB o wartości 1 dolara. To o 13,6 proc. mniej niż w 2010 r. Od wzrostu energetycznej efektywności zależy równowaga klimatyczna na Ziemi. Polska dokonała ogromnego skoku w tej dziedzinie, ale liderzy są szybsi.

Od czasu kryzysu gospodarczego z 2007 roku ekonomiści poświęcają coraz więcej uwagi tematyce sektora finansowego i jego roli w gospodarce. Według przedstawicieli części szkół ekonomicznych dług prywatny wydatnie przyczynił się do powstania tego kryzysu. Natomiast inni ekonomiści nie przywiązują do długu prywatnego szczególnej wagi uznając, że jest to wartość nominalna, a racjonalne podmioty gospodarcze kierują się wartościami realnymi. Celem artykułu jest sprawdzenie czy istnieje zależność pomiędzy zmianami w długu prywatnym, a zmianą w stopie bezrobocia oraz PKB. Analiza za pomocą korelacji r-Pearsona będzie przeprowadzona dla gospodarki USA w latach 1961-2017.

Bądź na bieżąco

Najczęściej Czytane