Colors: Orange Color

Od czasów Thomasa Malthusa ludzkość martwi się o przeludnienie naszej planety. Te obawy nie zniknęły aż po dziś dzień. Kolejne dwa miliardy ludzi przybędzie na świecie do 2050 roku i wówczas globalna populacja zbliży się do 10 mld osób. ONZ szacuje, że liczby te będą nadal rosły i do 2100 roku na ziemi może być nas 11 mld.

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) popiera postulaty Rzecznika MŚP w sprawie składek na ZUS i jednocześnie podkreśla, jak ważne jest wprowadzenie jednolitego systemu ubezpieczeń powiązanego z dochodem płatników. Taki program FPP przedstawiła wraz ze szczegółowymi wyliczeniami – z uwzględnieniem restytucji ozusowania umów zleceń. Jego wdrożenie przyniosłoby poprawę salda budżetu państwa o 10,4 mld zł rocznie.

Kilka dni temu pojawiła się informacja dotycząca tego ile prawdopodobnie mają wynosić składki na ZUS w 2020 roku. Daniny na rzecz ZUS mają odnotować rekordowy wzrost zarówno kwotowy jak i procentowy. Oczywiście wraz z pojawieniem tej informacji pojawiły się głosy obarczające rząd o to, że nas okrada. Pozwolę sobie w związku z tym całą sprawę skomentować.

Bądź na bieżąco

Najczęściej Czytane