Colors: Orange Color

Od czasu kryzysu gospodarczego z 2007 roku ekonomiści poświęcają coraz więcej uwagi tematyce sektora finansowego i jego roli w gospodarce. Według przedstawicieli części szkół ekonomicznych dług prywatny wydatnie przyczynił się do powstania tego kryzysu. Natomiast inni ekonomiści nie przywiązują do długu prywatnego szczególnej wagi uznając, że jest to wartość nominalna, a racjonalne podmioty gospodarcze kierują się wartościami realnymi. Celem artykułu jest sprawdzenie czy istnieje zależność pomiędzy zmianami w długu prywatnym, a zmianą w stopie bezrobocia oraz PKB. Analiza za pomocą korelacji r-Pearsona będzie przeprowadzona dla gospodarki USA w latach 1961-2017.

Gry komputerowe (stosowane w pracy pojęcie „gry komputerowe” obejmuje oprócz gier stricte komputerowych, także gry wideo i gry mobilne) to najprężniej rozwijająca się branża zaliczona do tzw. sektorów kreatywnych. Na przestrzeni zaledwie kilkudziesięciu lat przemysł gamingowy rozwinął się niewyobrażalnie, a biorąc pod uwagę fakt, iż ludzie coraz częściej rozrywki poszukują w świecie wirtualnym, to zgodzić się można, że perspektywy dla branży gier są znakomite. Swoistym fenomenem branży gamingowej staje się e-sport, którego popularność wydaje się nie być dostatecznie doceniana w świecie realnym.

W Polsce funkcjonuje 369 uczelni wyższych umiejscowionych w 97 miastach. Studiuje na nich 1,3 mln studentów, z czego 235,5 tys. w samej Warszawie. Analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego wskazali, że poza stolicą najbardziej akademickie miasta w Polsce to Kraków, Poznań i Wrocław. Zbudowany przez nich model pokazuje, że akademickość w niemal 80% wpływa na rozwój społeczno-gospodarczy miast.

Przy okazji przypadającej w tym roku trzydziestej rocznicy polskich przemian znów usłyszymy, że przecież „nie było alternatywy”. Krytyk transformacji Tadeusz Kowalik powiadał, że zamiast kopiować model anglosaski, trzeba było kupić premierowi Mazowieckiemu bilet do Sztokholmu. Na czym właściwie polegał szwedzki model gospodarczy, którego wtedy nie wybraliśmy? I czy ten wzór wciąż istnieje?

Bądź na bieżąco

Najczęściej Czytane