Colors: Orange Color

Napływ pracowników z Ukrainy podnosi polskie PKB o 0,3-0,9 punktu proc. rocznie, ale ten pozytywny impuls nie będzie już większy. Mało prawdopodobne aby liczba Ukraińców przekroczyła trwale 800 tys. osób – przewiduje prof. SGH Jakub Growiec, doradca w Departamencie Analiz Ekonomicznych NBP.

Demograficzne trendy w lepiej rozwiniętym świecie powodują, że rąk do pracy będzie ubywać. Automatyzacja i inne zmiany struktury gospodarek sprawiają zarazem, że rąk tych potrzeba mniej. Ubywa miejsc pracy dla gorzej wykształconych, ale dobre wykształcenie też nie gwarantuje lepszej pracy i płacy.

Co ósmy Europejczyk ma złego szefa; przy wyższej płacy minimalnej mniej byłych więźniów powraca na drogę przestępstwa; najlepiej zarabiający Niemcy ostatni raz byli w tak dobrej sytuacji finansowej w latach 30. XX w. - to tylko niektóre z wniosków z najnowszych ekonomicznych badań naukowych.

Współczesny „wyścig zbrojeń” przenosi się z arsenałów i poligonów do szkół i uniwersytetów. Zależność między poziomem wykształcenia, wiedzą a stanem gospodarki i powodzeniem społeczeństw pojawiła się już dawno temu, ale obecnie jest wyjątkowo widoczna. Polacy w tej rywalizacji nie są liderami.

Bądź na bieżąco

Najczęściej Czytane