Uncategorized

Średnia długość życia ulega zmianie. Brytyjczycy już wiedzą, kiedy mężczyźni dorównają kobietom

W krajach rozwiniętych przynajmniej w jednym aspekcie kobiety są na pozycji uprzywilejowanej w stosunku do mężczyzn. Jest to oczekiwana długość życia. Niemniej jednak średnia długość życia cały czas ulega zmianom.

W ciągu ostatnich 100 lat kobiety żyły znacznie dłużej od mężczyzn, na których egzystencję duży wpływ miały wojny, przemysł ciężki i papierosy. Jednak różnica w oczekiwanej długości życia systematycznie maleje, a nowa analiza statystyczna dotycząca  długości życia w Anglii i Walii od 1950 r. sugeruje, że do roku 2032 mężczyźni mogą żyć tak samo długo, jak kobiety, a obie płcie będą dożywać średnio do 87,5 roku.

Badanie, prowadzone przez Les Mayhew, profesora statystyki w Cass Business School na podstawie próby  100 000 osób w wieku 30 lat, pozwoliło wyliczyć jak długo będą żyli badani przy średniej śmiertelności w każdym kolejnym roku. Tym samym udało się oszacować kiedy mniej więcej krzywe oczekiwanej długości życia kobiet i mężczyzn będą zbieżne.

Średnia długość życia

Istnieje wiele czynników, które wyjaśniają zmniejszającą się lukę w oczekiwanej długości życia.

„Ogólny spadek spożycia tytoniu i alkoholu przyniósł nieproporcjonalne korzyści mężczyznom, którzy częściej palą i piją więcej niż kobiety” – twierdzi Les Mayhew.

„Zrobiliśmy także duży postęp w walce z chorobami serca, które są częstsze u mężczyzn. Mężczyźni są bardziej skłonni do angażowania się w zachowania tzw. wysokiego ryzyka i znacznie częściej umierają w wypadkach drogowych, których liczba również zmalała” – dodał Mayhew.

Średnia długość życia ulega zmianom

Różnica w długości życia między kobietami i mężczyznami wydaje się zbliżać szybciej niż przypuszczano. Badania opublikowane przez Imperial College w 2015 r. wskazywały, że do 2030 r. zawęziłaby się ona do 1,9 roku.

W okresie po roku 1950 w Anglii i Walii średnia długość życia kobiet rosła szybciej niż w przypadku mężczyzn, a różnica między płciami osiągnęła szczyt w 1969 r., kiedy to kobiety żyły średnio o 5,68 roku dłużej.

Majid Ezzati, profesor w Imperial College, powiedział, że tę lukę można w dużej mierze przypisać czynnikom społecznym, a nie biologicznym:

„To istnienie luki w oczekiwanej długości życia jest niezwykłe, a nie jej zamykanie. Różnice w długości życia zaczęły się pojawiać tak naprawdę w XX wieku”.

Oprócz śmiertelnego żniwa, które zebrały wśród mężczyzn dwie wojny światowe, mężczyźni zaczęli szybciej od kobiet palić papierosy, które nigdy nie wypalały ich więcej od mężczyzn. Najwięcej papierosów mężczyźni wypalali w latach 40. Z danych branży tytoniowej wynikało, że ponad dwie trzecie mężczyzn było nałogowymi palaczami. Konsumpcja po stronie kobiet osiągnęła szczyt 20 lat później – w 1960 roku.

Poza zmianą stosunku wobec papierosów i alkoholu redukcja miejsc pracy w przemyśle ciężkim statystycznie bardziej niebezpieczna zarówno w perspektywie krótko- jak i długoterminowej – również wpłynęła na sytuację mężczyzn.

„Różnica w długości życia między płciami zmniejsza się też z powodu wprowadzenia antykoncepcji i wejścia kobiet na rynek pracy. Ale naprawdę interesujący jest fakt istnienia odwrotnej nierówności, gdyż okazuje się, że kobiety żyły dłużej niż mężczyźni, którzy zarabiali przez całe życie więcej i byli na wiele sposobów bardziej uprzywilejowani. Nie do końca wyjaśniliśmy, dlaczego tak jest” – tłumaczy Danny Dorling profesor Uniwersytetu w Oxfordzie.

Kody pocztowe i ubóstwo

Przewiduje się, że w nadchodzących dziesięcioleciach oczekiwana długość życia ulegnie poprawie, a tempo tejże poprawy  będzie znacznie się różnić w zależności od miejsca zamieszkania.

Analiza Cass przewiduje, że do 2030 roku mężczyźni w najbiedniejszych rejonach Anglii i Walii umrą średnio 8,8 lat wcześniej niż osoby najmniej doświadczone przez życie. W przypadku kobiet przepaść między bogatymi a biednymi wyniesie 7,3 roku – przy czym obie te wartości oczekiwanej długości życia pogorszą się w stosunku do obecnego poziomu.

W badaniach wykorzystano współczynniki umieralności po 30 roku życia, aby wykluczyć przypadki przedwczesnej śmierci, które stają się coraz bardziej niezwykłe. Jednakże śmiertelność wśród młodych jest znacznie bardziej prawdopodobna, jeśli pochodzisz z biednej rodziny.

„Wczesna śmierć z pewnością stanie się rzadszym wydarzeniem, ale wyższa śmiertelność w młodszym wieku nadal będzie normą wśród 10 proc. najbardziej potrzebujących osób w Anglii i Walii, chyba że coś radykalnie się zmieni” – ostrzegł Mayhew.

Jednak nawet na bogatych obszarach tempo poprawy średniej długości życia wydaje się spowalniać. W maju konsultanci PricewaterhouseCoopers (PwC) przewidzieli, że fundusze emerytalne – które uwzględniają współczynniki umieralności przy szacowaniu przyszłych wypłat – mogą być w stanie zyskać na tym nawet 300 miliardów funtów.

„W pierwszej dekadzie tego stulecia istniała wyraźna tendencja do poprawy średniej długości życia” – powiedział Raj Mody, globalny dyrektor ds. Emerytur z PwC, cytowany przez Financial Times. „Fundusze emerytalne zazwyczaj zakładają, że trend ten będzie kontynuowany przy prognozowaniu wysokości wypłat. Jednak w ciągu ostatnich pięciu lat ten trend się zmienił i rośnie przekonanie, że nie jest to chwilowa zmiana „.

Wraz ze wzrostem średniej długości życia liczba zgonów w ciągu roku ma tendencję spadkową. Od 1980 r. liczba ofiar śmiertelnych spadła zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet, ale spadek ten był większy dla mężczyzn.

Jednak w 2012 r. liczba zgonów w ciągu roku zaczęła ponownie wzrastać, osiągając w Wielkiej Brytanii w 2015 r. poziom 530 tys. zgonów. Był to bezprecedensowy wzrost o ponad 28 tys. w stosunku do 2014 roku. Był to również największy procentowy skok od prawie pół wieku. Liczba zgonów w 2016 r. co prawda spadła o 0,9% rok do roku, ale nadal stanowiła znaczny wzrost w porównaniu z 2014 r.

Brytyjski urząd statystyczny uważa, że ​​wzrost liczby ofiar śmiertelnych może być spowodowany starzeniem się populacji.

„Ponieważ ludzie mają tendencję do dłuższego życia, co prowadzi do wzrostu i starzenia się populacji w związku z czym możemy spodziewać się wzrostu liczby zgonów” – napisano w raporcie z 2016 roku.

Jednak wielu naukowców przypisuje spowolnienie wzrostu oczekiwanej długości życia redukcji wydatków wpływających na opiekę społeczną i zdrowotną.

„Nie ma żadnego biologicznego powodu, dla którego średnia długość życia w Wielkiej Brytanii miałaby się wyrównywać, ale już nie poprawiać. Wielka Brytania wciąż jest daleko w tyle za Japonią pod względem średniej długości życia”- powiedział Mayhew.

„Poprawa średniej długości życia staje się coraz trudniejsza do utrzymania w czasie spowolnienia gospodarczego i starzenia się populacji” – dodał Mayhew. „Oszczędności budżetowe w ostatnich latach znacznie wpłynęły na opiekę społeczną, co mogło spowodować wzrost śmiertelności”.

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker