Finanse

Zaledwie 18 proc. Polaków uważa opłacanie składek ZUS za dobry sposób oszczędzania na emeryturę

Blisko co czwarty Polak wierzy, że jego dochody nie zmaleją na emeryturze – takie wnioski płyną z badania „Życie na emeryturze – wyobrażenia i postawy Polaków” wykonanego na zlecenie Izby Zarządzania Funduszami i Aktywami.

27 proc. Polaków zamierza pracować tak długo jak to będzie możliwe, nie zważając na wiek emerytalny, a 40 proc. zakłada, że źródłami ich dochodów będą emerytury z ZUS lub KRUS oraz własne oszczędności.

Interesujące są minimalne kwoty, które wystarczyłyby badanym do przeżycia na emeryturze. Sześciu na dziesięciu Polaków zadeklarowało, że ich minimalne dochody potrzebne do przeżycia na emeryturze mieszczą się w przedziale między 1000 a 2999 zł brutto. Najniższy pułap – 1000 zł – wystarczy jednak zaledwie 2 proc. badanych. Trzy procent badanych uważa z kolei, że na emeryturze będzie potrzebować więcej środków niż zarabia obecnie. To bardzo ambitna deklaracja zwłaszcza, że z szacunków OECD wynika, iż nasza stopa zastąpienia będzie maleć, aż w 2060 roku osiągnie poziom zaledwie 31,6 proc. Oznacza to, że na emeryturze otrzymamy mniej niż 1/3 naszej ostatniej wypłaty.

Ciekawe jest również deklaracja, z której wynika, że minimalna kwota potrzebna do utrzymania się na emeryturze, to co najmniej 7 tys. zł brutto. Takiej odpowiedzi udzieliło 3 proc. ankietowanych.

Z badania możemy również dowiedzieć się o źródłach finansowania emerytury. 35 proc. Polaków chce się utrzymywać ze świadczeń wypłacanych przez ZUS lub KRUS oraz własnych oszczędności. 27 proc. badanych planuje pracować tak długo jak to możliwe, taki sam odsetek chce utrzymywać się tylko ze świadczeń wypłacanych przez państwowe instytucje emerytalne. Zaledwie 6 proc. chce żyć na starość wyłącznie z własnych oszczędności, a 3 proc. liczy na pomoc rodziny.

Aż 78 proc. respondentów jest świadomych tego, że ich dochody emerytalne będą niższe od zarobków w wieku produkcyjnym. Są też optymiści, którzy uważają, że ich dochody nie zmienią się (13 proc.), a nawet ulegną zwiększeniu (9 proc.)

Jaki jest najlepszy sposób na oszczędzanie?

Co trzeci badany uważa, że najlepszym sposobem na oszczędzanie jest odkładanie pieniędzy w banku. Co czwarty (26 proc.) twierdzi natomiast, że jest to inwestycja w nieruchomości. Zaledwie 18 proc. respondentów wskazuje, że najlepszym sposobem na zaoszczędzenie na emeryturę jest opłacanie składek ZUS. Z kolei co piąta osoba nie oszczędza żadnych środków na swoją emeryturę.

 

Badanie zostało przeprowadzone przez ARC Rynek i Opinia metodą CAWI (Computer-Assisted Web Interview) na próbie 1200 Polaków w wieku 18-64 lata. Zebrana próba była reprezentatywna dla populacji Polski ze względu na płeć, wiek, poziom wykształcenia oraz wielkość miejscowości zamieszkania

   

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker