Europa

Polska bogatsza od Portugalii. Jesteśmy świadkami gospodarczego przebiegunowania Europy

Rzeczpospolita powołała się w swoim artykule na Międzynarodowy Fundusz Walutowy twierdząc, że w 2019 roku Polska będzie bogatsza od Portugalii.

Z danych MFW w rzeczy samej wynika, że PKB per capita mierzone parytetem siły nabywczej będzie w Polsce wyższe niż w Portugalii. Szacuje się, że na koniec 2019 roku różnica pomiędzy obydwoma krajami wyniesie zaledwie 63 dolary, ale będzie ona na korzyść Polski.

Pod koniec tego roku PKB per capita PSN ma wynosić w Polsce 33 472 dolary, natomiast w Portugalii 33 409 dolarów. Na tym się najprawdopodobniej nie skończy, gdyż różnice w dynamice wzrostu gospodarczego są bardzo wyraźne. PKB Portugalii w 2018 roku wzrosło o 2,1 proc., natomiast gospodarka Polski rozwijała się w tempie 5,1 proc., czyli zdecydowanie szybciej. Różnica w dynamice wzrostu w dalszym ciągu ma być zauważalna. MFW szacuje, że w 2023 roku PKB pc PSN dla Polski wyniesie 40 500 dolarów, a dla Portugalii 38 600 dolarów.

Kolejny punkt na horyzoncie, który gonimy, to Estonia. Choć w artykule Rzeczpospolitej możemy przeczytać, że raczej jej szybko nie złapiemy, co potwierdzają też prognozy MFW, to muszę jednak podać tę tezę w wątpliwość. Wzrost estońskiego PKB w 2018 roku wyniósł 3,9 proc. To wynik bardzo dobry, jednak gorszy od wyniku Polski. Ponadto kraje bałtyckie są silnie uzależnione od koniunktury gospodarczej, przez co łatwo mogą wpaść w recesję, co w przypadku Polski już takie oczywiste nie jest, gdyż wykazujemy stosunkowo dobrą odporność na kryzysy.

Uważam w związku z tym, że wyprzedzenie Estonii w ciągu 8 – 10 lat jest stosunkowo realne. Wskazuje się również, że w niedalekiej przyszłości wyprzedzimy pod względem PKB per capita PSN Włochy, które notują coraz gorsze wyniki gospodarcze. Są też jedynym krajem w Unii Europejskiej, który znalazł się ostatnimi czasy w fazie recesji. Druga połowa 2018 roku, to ujemny wzrost gospodarczy. Taka sytuacja może zwiastować dalszą recesję, która wraz z dobrymi wynikami polskiej gospodarki może sprawić, że przeskoczymy Włochy szybciej niż przypuszczamy.

Polska bogatsza od Portugalii? To się wydarzy szybciej niż myślimy

Portugalia będzie drugim krajem Zachodu, zaraz po Grecji, który zostanie przez nas wyprzedzony. Jeszcze lepiej radzą sobie pod tym względem Czesi, którzy zdaniem MFW, staną się bogatsi od Włochów w perspektywie najbliższych trzech lat, a w perspektywie kolejnych trzech mocno zbliżą się do Hiszpanów. W przypadku naszych południowych sąsiadów należy mieć na uwadze, że po upadku socjalizmu startowali oni z o wiele wyższego poziomu co sprawia, że do dziś są najbogatszym krajem naszego regionu.

Prognozy MFW na następne 7-8 lat, pokazują, że większość krajów Europy Środkowo-Wschodniej wyprzedzi Włochy, Grecję i Portugalię pod względem PKB per capita PSN. Oznacza to, że jesteśmy świadkami przebiegunowania się Europy, która dotychczas dzieliła się na bogaty Zachód i biedny Wschód,  a teraz będzie to bogata Północ i biedniejsze Południe. To prawdopodobnie pierwszy raz w historii Europy, kiedy tereny za Łabą będą bogatsze od krajów z południa kontynentu.  

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Filip Lamański

Dziennikarz, założyciel i redaktor naczelny portalu Obserwator Gospodarczy z wykształcenia ekonomista specjalizujący się w demografii i systemie emerytalnym. W 2020 roku nagrodzony w konkursie NBP na dziennikarza ekonomicznego roku 2020 w kategorii felieton lub analiza.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker