Polska

Bezrobocie: najlepsze dane za luty od początku transformacji gospodarczej

Stopa bezrobocia wyniosła w lutym 6,1 proc. i była na niezmienionym poziomie w stosunku do stycznia tego roku – podał Główny Urząd Statystyczny.

Tegoroczny wynik jest najlepszym lutowym rezultatem od 29 lat, czyli od momentu transformacji ustrojowej. Dane są zgodne z szacunkami Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Identycznie prognozowali analitycy.

Z danych GUS wynika, że liczba zarejestrowanych bezrobotnych w urzędach pracy wyniosła 1 016,7 tys. wobec 1.023,1 tys. osób w styczniu tego roku.

Dane GUS są jednak nieco zawyżone w stosunku do rzeczywistości, ponieważ wiele osób nie poszukujących pracy jest zarejestrowanych jako osoby bezrobotne tylko po to, by mieć opłacona składkę zdrowotną. W związku z tym faktyczna stopa bezrobocia jest w Polsce niższa, a ta podawana przez GUS jest uważana za najwyższą możliwą w danym miesiącu.

Dane GUS różnią się też w stosunku do danych Eurostatu, który szacuje stopę bezrobocia na postawie ankiet przeprowadzonych wśród danej populacji. W związku z tym statystyki europejskiego urzędu statystycznego są niższe, ale prawdopodobnie bliższe prawdy.

Polecane artykuły

Back to top button