Polska

Bezrobocie: najlepsze dane za luty od początku transformacji gospodarczej

Stopa bezrobocia wyniosła w lutym 6,1 proc. i była na niezmienionym poziomie w stosunku do stycznia tego roku – podał Główny Urząd Statystyczny.

Tegoroczny wynik jest najlepszym lutowym rezultatem od 29 lat, czyli od momentu transformacji ustrojowej. Dane są zgodne z szacunkami Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Identycznie prognozowali analitycy.

Z danych GUS wynika, że liczba zarejestrowanych bezrobotnych w urzędach pracy wyniosła 1 016,7 tys. wobec 1.023,1 tys. osób w styczniu tego roku.

Dane GUS są jednak nieco zawyżone w stosunku do rzeczywistości, ponieważ wiele osób nie poszukujących pracy jest zarejestrowanych jako osoby bezrobotne tylko po to, by mieć opłacona składkę zdrowotną. W związku z tym faktyczna stopa bezrobocia jest w Polsce niższa, a ta podawana przez GUS jest uważana za najwyższą możliwą w danym miesiącu.

Dane GUS różnią się też w stosunku do danych Eurostatu, który szacuje stopę bezrobocia na postawie ankiet przeprowadzonych wśród danej populacji. W związku z tym statystyki europejskiego urzędu statystycznego są niższe, ale prawdopodobnie bliższe prawdy.

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker