Komentarze I Analizy

Polacy uważają, że rząd powinien robić więcej w kwestii ochrony socjalnej

W ubiegłym roku OECD ankietowała 22 tys. dorosłych osób z krajów członkowskich organizacji, pytając ich o stosunek do ryzyka ekonomicznego i socjalnego. Odpowiedzi wielu mogą zadziwić. Ankieterzy zadali respondentom pytania, do których mieli się ustosunkować. Otrzymane wyniki mocno się różnią w poszczególnych krajach.

Uważam, że w prosty sposób otrzymałbym pomoc socjalną, gdybym jej potrzebował

W powyższym stwierdzeniem najwięcej osób nie zgadza się w Izraelu i w Słowenii, gdzie jest to blisko 80 proc. badanych. Także powyżej 70 proc. respondentów w Grecji i Chile uważa powyższe zdanie za nieprawdziwe. Najmniej osób nie zgodziło się z powyższą frazą w Norwegii, Belgii oraz Kanadzie, gdzie ich odsetek wahał się pomiędzy 30 a 40 proc. Nie powinno to dziwić, gdyż wspomniane kraje słyną ze swojej polityki socjalnej. Polska w tym zestawieniu jest mniej więcej po środku. Z powyższym stwierdzeniem nie zgadza się około 53 proc. badanych.

 1o

Uważam, że w prosty sposób otrzymałbym pomoc socjalną, gdybym jej potrzebował, kolejno odpowiedzi: nie zgadzam się i zdecydowanie się nie zgadzam, niezdecydowany, zgadza się lub zdecydowanie się zgadza, źródło OECD 2019

 

Uważam, że otrzymuje odpowiednie świadczenia w stosunku do tego jakie płace podatki

Najwięcej osób nie zgadza się z tym stwierdzeniem w Grecji i jest to około 81 proc. Nie powinno to dziwić z uwagi na sytuację gospodarczą, która panuje na Półwyspie Bałkańskim. Grecy bardzo mocno odczuwają skutki kryzysu gospodarczego, który poniekąd miał tak duży wpływ na grecką gospodarkę właśnie przez zbyt rozpasany system socjalny.

Po drugiej stronie barykady są z kolei Norwegia i Dania, które jak to w przypadku krajów skandynawskich bywa, mają mocno rozbudowany system opieki socjalnej. Widać to też w wynikach badania OECD. Ciekawym przypadkiem jest obecność USA na trzecim miejscu, gdzie opieka socjalna jest stosunkowo słabo rozbudowana, a mimo to Amerykanie nie uważają, by otrzymywali zbyt mało od od instytucji państwowych. To prawdopodobnie wynika podejścia Anglosasów, którzy są zwolennikami jak najmniejszego państwa.

Polacy w tym zestawieniu są raczej wśród osób nie zgadzających się z powyższym stwierdzeniem. Około 72 proc. badanych uważa, że świadczenia, które otrzymuje są zbyt małe w stosunku do tego jakie płaci podatki. Przeciwnego zdania jest zaledwie około 12 proc. respondentów.

2o

 Uważam, że otrzymuje odpowiednie świadczenia w stosunku do tego jakie płace podatki, kolejno odpowiedzi: nie zgadzam się i zdecydowanie się nie zgadzam, niezdecydowany, zgadza się lub zdecydowanie się zgadza, źródło OECD 2019

 

Wiele osób otrzymuje pomoc socjalną nie zasługując na nią

Aż 88 proc. Portugalczyków zgadza się z tym stwierdzeniem i jest to najwyższy wynik spośród badanych krajów. Dodatkowo ponad 80 proc. badanych w Chile i Meksyku uważa to zdanie za zgodne z rzeczywistością.

Najmniej osób, które uważają tę sentencję za prawdziwą jest w Estonii, gdzie takiego zdania jest około 49 proc. ankietowanych. Nieco więcej jest takich osób w Danii (51 proc.) i Holandii (52 proc.).

Polacy są zdecydowanie w grupie nacji, które uważają, że redystrybucja dochodów nie funkcjonuje jak należy. Aż 78 proc. badanych uważa, że pomoc socjalna trafia w nieodpowiednie ręce.

3o

Wiele osób otrzymuje pomoc socjalną nie zasługując na nią, kolejno odpowiedzi: nie zgadzam się i zdecydowanie się nie zgadzam, niezdecydowany, zgadza się lub zdecydowanie się zgadza, źródło OECD 2019

Rząd powinien mocniej opodatkować osoby bogatsze by lepiej pomóc biedniejszym

Z tym zdaniem najwięcej osób zgadza się w Portugalii, Grecji, Niemczech i w Słowenii. W każdym z tych krajów jest to około 80 proc. badanych. Z kolei najmniej osób, które się zgodziły z powyższym stwierdzeniem jest w Estonii, Polsce i Danii. W tych trzech krajach odsetek takich osób był bardzo podobny i wyniósł około 53 proc. Ciekawa jest sytuacja Danii kraju, który jak już wcześnie było wspomniane bardzo mocno stawia na pomoc socjalną, która ma duże poparcie społeczne, a mimo to duża część obywateli uważa, że nie powinno się jeszcze bardziej obciążać najbogatszych by pomóc biednym. Być może wynika, to w dużej świadomości społecznej Duńczyków, którzy uważają, że ich system pomocy socjalnej jest wystarczająco dobry i nie należy nakładac dodatkowych podatków na najbogatszych, gdyż może to przynieść odwrotne korzyści od zamierzonych.

4o

 Rząd powinien mocniej opodatkować osoby bogatsze by lepiej pomóc biedniejszym, kolejno odpowiedzi: nie zgadzam się i zdecydowanie się nie zgadzam, niezdecydowany, zgadza się lub zdecydowanie się zgadza, źródło OECD 2019

 

Uważasz, że rząd powinien robić mniej, więcej, czy tyle samo, by zapewnić czy odpowiednią ochronę socjalną?

To stwierdzenie, chyba najdobitniej pokazuje nastroje panujące wśród społeczeństwa w kwestii pomocy socjalnej. Około 91 proc. badanych w Grecji uważa, że rząd powinien robić więcej w kwestii dbania o ochronę socjalną. Takiego samego zdania jest blisko 90 proc. badanych w Chile, Meksyku i Portugalii. Najmniej osób uważających, że rząd powinien lepiej postarać się o zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego jest w Danii i Francji. W obu krajach jest to poniżej 50 proc. ankietowanych. W Polsce większej aktywności ze strony rządu domaga się 71 proc. badanych.

5o

Uważasz, że rząd powinien robić mniej, więcej, czy tyle samo, by zapewnić czy odpowiednią ochronę socjalną?, kolejno odpowiedzi: więcej, tyle samo, mniej, nie wiem, źródło OECD 2019

 

Analizując powyższe dane można dojść do prostych wniosków, z których wynika, że najbardziej niezadowoleni ze stanu swojego państwa są Grecy, Portugalczycy, Chilijczycy i Meksykanie. Pierwsze dwa kraje napotkały problemy gospodarcze w trakcie kryzysu w 2008 roku, których skutki odczuwają do dziś. Stąd też najprawdopodobniej wynika zawód związany z polityką społeczną państwa. Z kolei Chile i Meksyk należą do najbiedniejszych członków OECD, co również może prowadzić do pewnych wniosków, z których wynika, że największe oczekiwania socjalne są w krajach najbiedniejszych.

OECD przeprowadziło również próbę oszacowania zależności pomiędzy niektórymi danym i okazuje się, że istnieje stosunkowo dobra korelacja na poziomie R^2 = 0,6569, która pokazuje zależność pomiędzy PKB per capita PPP a poczuciem przez obywateli otrzymania odpowiedniej pomocy socjalnej ze strony państwa. Z danych wynika, że im bogatszy kraj tym mniej osób uważa, że otrzymuje nieodpowiednią pomoc ze strony rządu. Z kolei im kraj biedniejszy, tym większe rozczarowanie polityką socjalną.

6o

Panel A korelacja pomiędzy PKB per capita a łatwością otrzymania pomocy od państwa w razie potrzeby
Panel B korelacja pomiędzy PKB per capita a otrzymanie od państwa sprawiedliwej pomocy

Jest też stosunkowo poprawna korelacja na poziomie R^2 = 0,5518, która pokazuje zależność pomiędzy PKB per capita PPP a poczuciem, że otrzymamy pomoc ze strony państwa, gdy będziemy jej potrzebować.

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker