Polska

Coraz więcej pracujących emerytów. To dobra wiadomość

Liczba pracujących emerytów wzrosła w ostatnich czterech latach aż o 30%, co przede wszystkim wynika z dobrej koniunktury gospodarczej, ale też korzystnych zasad łączenia pracy z pobieraniem świadczenia – pisze dr Paweł Wojciechowski, główny ekonomista ZUS w tekście podsumowującym najnowszy raport instytucji.

Na koniec 2018 r. liczba pracujących emerytów wyniosła 742 tys. osób, co oznacza 30 proc. wzrost na przestrzeni ostatnich czterech lat. Prawdopodobnie taki stan rzeczy jest efektem chęci zwiększenia swoich dochodów, co wynika m.in. z korzystnych zasad ubezpieczeń społecznych.

Preferencje te polegają na tym, że w przypadku prowadzenia przez emeryta działalności gospodarczej, podlega on tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu, ale już nie emerytalnemu i rentowemu.

Raport ZUS pokazuje również, że więcej pracuje kobiet niż mężczyzn. Stosunek ten wynosi 56/44. Wynika to najprawdopodobniej z niższych świadczeń emerytalnych otrzymywanych przez kobiety. Jest to skutkiem na ogół krótszego stażu pracy, niższych zarobków, o 5 lat niższego wieku emerytalnego oraz wyższej średniej długości życia.  To wszystko sprawia, że kobiety mają większą motywację do zwiększania swoich dochodów.

Na koniec dr Paweł Wojciechowski skomentował, że podejmowanie pracy przez emerytów należy ocenić jako bardzo pozytywne zjawisko zwłaszcza w okresie, gdy w Polsce panuje bardzo niskie bezrobocie, ale także niska aktywność zawodowa.

Przeczytaj również >>>> „Polski parlament zaprezentował swoją miernotę intelektualną”
Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker