Uncategorized

MFW podał prognozy wzrostu dla światowej gospodarki

Międzynarodowy Fundusz Walutowy opublikował dane wzrostu gospodarczego za 2018 rok i najnowsze prognozy dotyczące PKB na rok 2019 i 2020. Fundusz przewiduje nieznaczne pogorszenie się sytuacji w światowej gospodarce.

Z informacji opublikowanych przez MFW wynika, że wzrost gospodarczy w 2018 roku na świecie wyniósł 3,6 proc. W jego skład wchodziło 2,2 proc. wzrostu w krajach rozwiniętych oraz 4,5 proc. w krajach rozwijających się.

Z kolei na ten rok instytucja prognozuje wzrost gospodarczy w krajach rozwiniętych na poziomie 1,8 proc., natomiast w krajach rozwijających się będzie to 4,4 proc. Cała światowa gospodarka ma się powiększyć o 3,3 proc. Widać w związku z tym, że za osłabienie dynamiki w głównej mierze będą odpowiadać kraje rozwinięte, które znacznie mocniej ciążą wzrostowi na świecie.

Jeszcze gorzej gospodarki rozwinięte mają sobie radzić w 2020 roku, gdy wzrost gospodarczy jeszcze trochę wyhamuje i osiągnie poziom 1,7 proc. Z kolei w gospodarkach rozwijających się ma on przyspieszyć do poziomu 4,8 proc., co sumarycznie da globalnej gospodarce 3,6 proc. wzrostu i pozwoli powrócić do poziomu z 2018 roku.

Do krajów rozwiniętych zaliczane są USA, Kanada, Portoryko, Australia, Nowa Zelandia, Korea Południowa, Tajwan, Japonia, Singapur, Izrael, Hongkong Islandia, San Marino, Szwajcaria, Norwegia oraz wszystkie kraje Unii Europejskiej z wyjątkiem Polski, Węgier, Chorwacji, Rumunii i Bułgarii. Wszystkie pozostałe państwa są uważane na gospodarki rozwijające się.

Aby zostać uznanym za kraj rozwinięty konieczne jest spełnienie kilku wymogów. Należą do nich: 1)odpowiednio wysoki dochód per capita, 2)dywersyfikacja eksportu oraz 3)stopień zintegrowania z rynkami finansowymi.

Warunek numer dwa nie jest spełniony m.in. przez bogate kraje arabskie, co jest głównym powodem niezaliczania ich do krajów rozwiniętych. Z kolei integracja z rynkami finansowymi jest mocno poprawiana poprzez wejście do strefy euro, co pozwoliło awansować Litwie, Łotwie i Estonii do grona państw rozwiniętych.

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker