Komentarze I Analizy

Dwa sondaże Kantar i dwa bardzo różne wyniki Koalicji Europejskiej

Dwa sondaże Kantar dla dwóch różnych mediów i okazuje się, że wyniki w przypadku jednego ugrupowania bardzo mocno się różnią.

Pierwszy sondaż został przeprowadzony przez Kantar dla Faktów TVN 15-16 kwietnia na reprezentatywnej grupie 1004 osób.

Z badania wynika, że najwięcej głosów otrzymałoby Prawo i Sprawiedliwość osiągając wynik na poziomie 38 proc. (+3 pkt proc. w stosunku do poprzedniego badania). Tuż za nim byłaby Koalicja Europejska z wynikiem 35 proc. (+12 pkt proc.), a podium uzupełniłaby Wiosna z 10 proc. poparciem (-2 pkt proc.).

Próg wyborczy przekroczyłby również Kukiz ’15, który mógłby liczyć na 6 proc. głosów oraz Konfederacja, na którą chce głosować 5 proc. badanych. Oba ugrupowania nie zmieniły swoich notowań od ostatniego sondażu.

Zaledwie 2 proc. poparcia otrzymałyby Partia Razem, co jest wzrostem o 1 pkt proc. Bardzo ciekawym jest spadek osób niezdecydowanych. Zaledwie 4 proc. ankietowanych nie jest zdecydowanych na kogo zagłosuje i jest to spadek aż o 17 pkt proc.

Drugi sondaż był przeprowadzony dla Polityki 11-12 kwietnia, czyli nieco wcześniej, na reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców.

kantar polityka3

W tym sondażu PiS uzyskał podobne poparcie jak w powyższym i wyniosło ono 35 proc. Bardzo duża różnica pojawiła się jednak przy notowaniach Koalicji Europejskiej, która według tego badania może liczyć na 23 proc. poparcie. Różnice między sondażami są bardzo duże. Co ciekawe poparcie dla KE w stosunku do poprzedniego badania dla Polityki spadło aż o 10 pkt proc. Podium podobnie jak w sondażu dla TVN uzupełniła Wiosna z poparciem na poziomie 8 proc. (-6 pkt proc.).

Dodatkowo próg przekroczyłyby Kukiz ’15 oraz Konfederacja. Oba ugrupowania otrzymałyby podobnie jak w sondażu dla TVN odpowiedni 6 i 5 proc. poparcia, przy czym dla Kukiz’15 jest to wzrost o 2 pkt proc. w stosunku do poprzedniego badania dla Polityki.

Poniżej progu znalazły się natomiast Lewica Razem, która może liczyć na 1 proc. poparcie (-4 proc.) oraz Polska Fair Play, która w sondażu dla TVN nie była uwzględniona. Ugrupowanie Roberta Gwiazdowskiego również otrzymałoby 1 proc. głosów.

Ciekawa jest odsetek osób niezdecydowanych, który w tym sondażu wyniósła aż 21 proc. To znacznie mniej niż w badaniu dla TVN. Co ciekawe porównując oba sondaże można stwierdzić, że niezdecydowani bardziej skłonni są oddać głoś na KE. Jednakże tak istotne różnice wynikają raczej z doboru próby, a nie nagłego zdecydowania niezdecydowanych. Mało prawdopodobnym jest by w ciągu 4 dni nagle 17 proc. ankietowanych zdecydowało się pójść na wybory i oddać głos.  

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker