Polska

Wzrost gospodarczy w 2017 roku był wyższy niż przypuszczano

Główny Urząd Statystyczny przedstawił ostateczne dane PKB z podziałem na kwartały w roku 2017 i skorygowane szacunki na rok 2018. Dane są stosunkowo zbieżne ze wstępnymi prognozami.

Według ostatecznego szacunku, produkt krajowy brutto (PKB) w 2017 r. wzrósł realnie o 4,9%, w porównaniu z 2016 r., wobec wcześniej opublikowanego wzrostu o 4,8%. Wzrost realny PKB w 2018 r. nie zmienił się i wyniósł 5,1% – podaje GUS.

W świetle ostatecznych danych PKB za 2017 r. zanotowano szybszy, niż wcześniej szacowano, wzrost gospodarczy we wszystkich kwartałach; najwyższy w I kwartale 2017 r., który wyniósł 4,8% (wobec 4,6%). W kolejnych kwartałach 2017 r. skala zmiany wzrostu realnego PKB była taka sama i wyniosła, in plus 0,1%, odpowiednio: w II kwartale 2017 r. – wzrost o 4,3% (wobec 4,2%), w III kwartale – wzrost o 5,5% (wobec 5,4%) , w IV kwartale – wzrost o 5,1% (wobec 5,0%). W całym 2017 r. wzrost gospodarczy wyniósł 4,9% (wobec 4,8%) – wynika z danych GUS.

W I kwartale 2018 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2017 r., zanotowano wolniejszy wzrost PKB – o 5,2% (wobec 5,3%). W II i III kwartale 2018 r. wzrost PKB był szybszy niż wcześniej szacowano i wyniósł odpowiednio: 5,3% (wobec 5,1%) oraz 5,2% (wobec 5,1%). W IV kwartale 2018 r. dynamika wzrostu PKB nie zmieniła się i wyniosła 4,9%. W całym 2018 r. tempo wzrostu gospodarczego pozostało bez zmian i wyniosło 5,1% – podaje GUS.

Z informacji opublikowany przez GUS wynika, że w 2017 roku we wszystkich kwartałach osłabiła się skala wpływu popytu konsumpcyjnego na dynamikę PKB. Skala wpływu inwestycji pozostała bez zmian, natomiast w I i II kwartale zanotowano poprawę wpływu handlu zagranicznego, która w IV kwartale nieco zmalała, a w III kw. pozostała bez zmian.

W 2018 roku natomiast odnotowano spadek skali wpływu popytu konsumpcyjnego na wzrost gospodarczy w I, III i IV kwartale, natomiast w II kwartale nie uległa ona zmianie. Z kolei we wszystkich kwartałach odnotowano wzrost skali wpływu inwestycji na dynamikę PKB. Z kolei jeśli chodzi o handel zagraniczny to w I kwartale odnotowano nieznaczny spadek skali, w II pozostała ona bez zmian, a w III i IV kw. wzrosła.

Analizując wzrost gospodarczy z ostatnich dwóch lat, można wywnioskować, że w ciągu 24 miesięcy PKB naszego kraju wzrosło o 10,25 proc. osiągając średni wynik na poziomie 5 proc. Gdyby taką dynamikę udało się utrzymać przez dłuższy czas, to w ciągu 15 lat udałoby nam się zdublować wielkość swojej gospodarki.

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker