Polska

Wzrost gospodarczy w 2017 roku był wyższy niż przypuszczano

Główny Urząd Statystyczny przedstawił ostateczne dane PKB z podziałem na kwartały w roku 2017 i skorygowane szacunki na rok 2018. Dane są stosunkowo zbieżne ze wstępnymi prognozami.

Według ostatecznego szacunku, produkt krajowy brutto (PKB) w 2017 r. wzrósł realnie o 4,9%, w porównaniu z 2016 r., wobec wcześniej opublikowanego wzrostu o 4,8%. Wzrost realny PKB w 2018 r. nie zmienił się i wyniósł 5,1% – podaje GUS.

W świetle ostatecznych danych PKB za 2017 r. zanotowano szybszy, niż wcześniej szacowano, wzrost gospodarczy we wszystkich kwartałach; najwyższy w I kwartale 2017 r., który wyniósł 4,8% (wobec 4,6%). W kolejnych kwartałach 2017 r. skala zmiany wzrostu realnego PKB była taka sama i wyniosła, in plus 0,1%, odpowiednio: w II kwartale 2017 r. – wzrost o 4,3% (wobec 4,2%), w III kwartale – wzrost o 5,5% (wobec 5,4%) , w IV kwartale – wzrost o 5,1% (wobec 5,0%). W całym 2017 r. wzrost gospodarczy wyniósł 4,9% (wobec 4,8%) – wynika z danych GUS.

W I kwartale 2018 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2017 r., zanotowano wolniejszy wzrost PKB – o 5,2% (wobec 5,3%). W II i III kwartale 2018 r. wzrost PKB był szybszy niż wcześniej szacowano i wyniósł odpowiednio: 5,3% (wobec 5,1%) oraz 5,2% (wobec 5,1%). W IV kwartale 2018 r. dynamika wzrostu PKB nie zmieniła się i wyniosła 4,9%. W całym 2018 r. tempo wzrostu gospodarczego pozostało bez zmian i wyniosło 5,1% – podaje GUS.

Z informacji opublikowany przez GUS wynika, że w 2017 roku we wszystkich kwartałach osłabiła się skala wpływu popytu konsumpcyjnego na dynamikę PKB. Skala wpływu inwestycji pozostała bez zmian, natomiast w I i II kwartale zanotowano poprawę wpływu handlu zagranicznego, która w IV kwartale nieco zmalała, a w III kw. pozostała bez zmian.

W 2018 roku natomiast odnotowano spadek skali wpływu popytu konsumpcyjnego na wzrost gospodarczy w I, III i IV kwartale, natomiast w II kwartale nie uległa ona zmianie. Z kolei we wszystkich kwartałach odnotowano wzrost skali wpływu inwestycji na dynamikę PKB. Z kolei jeśli chodzi o handel zagraniczny to w I kwartale odnotowano nieznaczny spadek skali, w II pozostała ona bez zmian, a w III i IV kw. wzrosła.

Analizując wzrost gospodarczy z ostatnich dwóch lat, można wywnioskować, że w ciągu 24 miesięcy PKB naszego kraju wzrosło o 10,25 proc. osiągając średni wynik na poziomie 5 proc. Gdyby taką dynamikę udało się utrzymać przez dłuższy czas, to w ciągu 15 lat udałoby nam się zdublować wielkość swojej gospodarki.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker