Komentarze I Analizy

Rekordowe poparcie dla obecności Polski w Unii Europejskiej

Rekordowe poparcie dla obecności Polski w Unii Europejskiej – tak wynika z najnowszego sondażu CBOS.  To najlepszy wynik od 2004 roku.

Poparcie dla członkostwa Polski w Unii Europejskiej wyraziło aż 91 proc. ankietowanych Polaków. Przeciwnego zdania było 5 proc. badanych, a 4 proc. to osoby niezdecydowane. Wyniki ankiety pokazują, że od lutego poparcie dla UE wzrosło w Polsce o 3 punkty procentowe. O tyle samo spadł też udział osób przeciwnych UE.

Co ciekawe w każdej z grup społecznych i wiekowych poparcie dla obecności w UE przekracza 80 proc. Jeśli spojrzeć na to przez pryzmat partii politycznych, to za członkostwem w Unii jest 98 proc. wyborców PO, 92 proc. wyborców Kukiz’15 oraz 90 proc. zwolenników PiS.

O pozytywnym wpływie członkostwa w UE na polska gospodarkę jest przekonanych 85 proc. badanych, 5 proc. uważa, że skutki są zgoła odmienne, 2 proc. uważa, że nic się w tej kwestii nie zmieniło, a 8 proc. ankietowanych nie było w stanie odpowiedzieć na to pytanie.

Ponadto 78 proc. Polaków uważa, że obecność w strukturach Unii Europejskiej przynosi naszemu krajowi więcej zysków niż strat. 10 proc. badanych uważa, że wpływ jest neutralny, a 7 proc. uważa, że z obecności w UE wynika więcej strat niż korzyści. Pozostali, czyli 5 proc. badanych, stwierdzili, że nie mają na ten temat zdania.

Patrząc na wyniki sondażu i traktując je jako zbieżne ze stanem faktycznym można wywnioskować jakie potencjalne wyniki w wyborach do PE może osiągnąć Konfederacja, która jest jedynym antyunijnym ugrupowaniem startującym w wyborach do Europarlamentu. Obecnie notowania Konfederacji wahają się pomiędzy 3 a 5 proc. Przeciwnych obecności w UE jest 5 proc. badanych, a więc to może być potencjalny elektorat Konfederacji, który wcale nie musi głosować akurat na to ugrupowanie i jak pokazały bardziej szczegółowe dane, inne ugrupowania również mają w swoich szeregach przeciwników UE. 

Jednakże jest jeszcze grupa 4 proc. niezdecydowanych. Zakładając, że wszyscy oni ostatecznie opowiedzieliby się jako przeciwnicy UE, to potencjalny maksymalny elektorat Konfederacji jest równy 9 proc. Jednakże ze względu na fakt, że nie wszyscy przeciwnicy UE popierają Konfederacje i nie wszyscy niezdecydowani uznają się za przeciwników integracji europejskiej, to można dojść do wniosków, że sukces w wyborach do Europarlamentu Konfederacji będzie zależny od mobilizacji ich elektoratu. Ale i to nie gwarantuje sukcesu.  

CBOS przeprowadził sondaż w dniach 7–14 marca 2019 roku na liczącej 982 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker