Komentarze I Analizy

Rekordowe poparcie dla obecności Polski w Unii Europejskiej

Rekordowe poparcie dla obecności Polski w Unii Europejskiej – tak wynika z najnowszego sondażu CBOS.  To najlepszy wynik od 2004 roku.

Poparcie dla członkostwa Polski w Unii Europejskiej wyraziło aż 91 proc. ankietowanych Polaków. Przeciwnego zdania było 5 proc. badanych, a 4 proc. to osoby niezdecydowane. Wyniki ankiety pokazują, że od lutego poparcie dla UE wzrosło w Polsce o 3 punkty procentowe. O tyle samo spadł też udział osób przeciwnych UE.

Co ciekawe w każdej z grup społecznych i wiekowych poparcie dla obecności w UE przekracza 80 proc. Jeśli spojrzeć na to przez pryzmat partii politycznych, to za członkostwem w Unii jest 98 proc. wyborców PO, 92 proc. wyborców Kukiz’15 oraz 90 proc. zwolenników PiS.

O pozytywnym wpływie członkostwa w UE na polska gospodarkę jest przekonanych 85 proc. badanych, 5 proc. uważa, że skutki są zgoła odmienne, 2 proc. uważa, że nic się w tej kwestii nie zmieniło, a 8 proc. ankietowanych nie było w stanie odpowiedzieć na to pytanie.

Ponadto 78 proc. Polaków uważa, że obecność w strukturach Unii Europejskiej przynosi naszemu krajowi więcej zysków niż strat. 10 proc. badanych uważa, że wpływ jest neutralny, a 7 proc. uważa, że z obecności w UE wynika więcej strat niż korzyści. Pozostali, czyli 5 proc. badanych, stwierdzili, że nie mają na ten temat zdania.

Patrząc na wyniki sondażu i traktując je jako zbieżne ze stanem faktycznym można wywnioskować jakie potencjalne wyniki w wyborach do PE może osiągnąć Konfederacja, która jest jedynym antyunijnym ugrupowaniem startującym w wyborach do Europarlamentu. Obecnie notowania Konfederacji wahają się pomiędzy 3 a 5 proc. Przeciwnych obecności w UE jest 5 proc. badanych, a więc to może być potencjalny elektorat Konfederacji, który wcale nie musi głosować akurat na to ugrupowanie i jak pokazały bardziej szczegółowe dane, inne ugrupowania również mają w swoich szeregach przeciwników UE. 

Jednakże jest jeszcze grupa 4 proc. niezdecydowanych. Zakładając, że wszyscy oni ostatecznie opowiedzieliby się jako przeciwnicy UE, to potencjalny maksymalny elektorat Konfederacji jest równy 9 proc. Jednakże ze względu na fakt, że nie wszyscy przeciwnicy UE popierają Konfederacje i nie wszyscy niezdecydowani uznają się za przeciwników integracji europejskiej, to można dojść do wniosków, że sukces w wyborach do Europarlamentu Konfederacji będzie zależny od mobilizacji ich elektoratu. Ale i to nie gwarantuje sukcesu.  

CBOS przeprowadził sondaż w dniach 7–14 marca 2019 roku na liczącej 982 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Polecane artykuły

Back to top button