Europa

Duże różnice w stopie bezrobocia na poziomie regionów UE

Eurostat opublikował dane dotyczące bezrobocia w 2018 roku we wszystkich regionach na poziomie NUTS2 (w Polsce są one odpowiednikami województw). Z przedstawionych danych wynika, że rozbieżności pomiędzy poszczególnymi regionami na tle całej UE są bardzo duże.

Stopa bezrobocia waha się od 1,3 proc. do 35,1 proc.

Najniższe bezrobocie jest w regionach położonych w Europie Środkowej. Są one w głównej mierze zlokalizowane w Czechach, Polsce i Niemczech. Bardzo niski odsetek osób poszukujących zatrudnienia jest również w Wielkiej Brytanii. Najniższa stopa bezrobocia w całej UE jest w Pradze i to tam właśnie jest ona równa 1,3 proc. Kolejny region, który może się poszczycić najniższym odsetkiem osób poszukujących pracy również jest położony u naszych południowych sąsiadów. Jest to Region Południowo-Zachodni w skład którego wchodzą kraj pilzneński i kraj południowoczeski. Bez pracy jest tam zaledwie 1,5 proc. mieszkańców.

Bardzo niską stopą bezrobocia może pochwalić się również Środkowa Frankonia położona w Niemczech, której największym ośrodkiem miejskim jest Norymberga. Tam bezrobocie wynosi 1,8 proc. Niewiele większe bezrobocie jest w Górnym Palatynacie, który graniczy ze Środkową Frankonią. Tam pracy poszukuje 1,9 proc. obywateli. Taki sam odsetek osób bez pracy jest również w niemieckiej Tybindze i angielskiej Kumbrii.   

Z kolei na drugim biegunie były w dużej mierze regiony położone poza granicami Europy. Najwyższe bezrobocie odnotowano na francuskiej wyspie Majotta położonej na Oceanie Indyjskim. Tam wskaźnik osiągnął 35,1 proc. Niewiele lepiej było w hiszpańskiej Ceucie, będącej hiszpańską eksklawą na kontynencie afrykańskim, gdzie pracy nie może znaleźć 29 proc. populacji. Z jednostek UE położonych w Europie najgorzej jest w Zachodniej Macedonii, będącej terytorium Grecji, gdzie bez pracy jest 27 proc. obywateli. Kolejne dwa regiony pod względem najwyższego bezrobocia również leżą poza Europą. Są to odpowiednio hiszpańska Melilla położona w Afryce (mająca podobny status jak Ceuta) oraz francuska wyspa Reunion położona na Oceanie Indyjskim. Bezrobocie w obu regionach wynosi odpowiednio 25,8 proc. i 24,3 proc. Bezrobocie powyżej 24 proc. jest również w Grecji Zachodniej (24,1 proc.).

Regions with lowest and highest unemployment rates in 2018

Eurostat podaje, że z 280 regionów aż w 71 bezrobocie jest niższe niż 3,5 proc., podczas gdy średnia dla całej UE wyniosła 6,9 proc. W skład tych 71 regionów wchodzi: dwadzieścia regionów w Niemczech, piętnaście w Wielkiej Brytanii, dziewięć w Polsce, siedem w Czechach, pięć na Węgrzech, po cztery w Holandii i Austrii, po dwa w Belgii i Rumunii oraz po jednym w Bułgarii, Włoszech i Słowacji.

Z kolei bezrobocie wyższe niż 13,8 proc. będącego dwukrotnością średniej jest w 30 regionach. Dwanaście z nich znajduje się w Grecji, osiem w Hiszpanii i po pięć we Francji i Włoszech.

Eurostat podał również, że w ponad 20 proc. regionów większość bezrobotnych była bez pracy przynajmniej rok.

Bezrobocie wśród młodych

Wśród osób młodych tj. w wieku 15-24 lata najniższe bezrobocie było w Górnej Bawarii, gdzie wynosiło 4 proc., w czeskim Regionie Południowo-Zachodnim (4,1 proc.) oraz Stuttgarcie i Weser-Ems (w obu 4,3 proc.), a także w kraju środkowoczeskim (5 proc.).

Zgoła odmienna sytuacja była w Mellili i Ceucie, gdzie bezrobocie wśród osób młodych wynosiło odpowiednio 66,1 proc. oraz 62,4 proc. Ponadto wskaźnik osiągnął poziom 62 proc. w Zachodniej Macedonii i 61,1 proc. na Majocie.

Eurostat podał również, że w 80 proc. regionów bezrobocie wśród ludzi młodych było co najmniej dwukrotnie wyższe niż w przypadku ogółu populacji w całym regionie. To też pokazuje jak niepokojącym jest to zjawiskiem i prawdopodobnie UE będzie starała się z tym walczyć poprzez próbę aktywizacji zawodowej tych osób.

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker