Europa

Słabnąca hossa wydaje się mieszać na rynku pracy

Eurostat opublikował dane dotyczące marcowego bezrobocia w Unii Europejskiej, które pokazują, że spadki wskaźnika mają się ku końcowi. Co gorsza w niektórych krajach bezrobocie zaczęło rosnąć.

Najniższe bezrobocie w krajach UE jest w Czechach, gdzie wynosi ono 1,9 proc. i od lutego nie uległo zmianie. Drugi najlepszy rezultat osiągnęły Niemcy, gdzie zatrudnienia poszukuje 3,2 proc. populacji i jest to wzrost w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,1 p.p. Bardzo niskim bezrobociem może pochwalić się również Holandia, gdzie bez pracy jest 3,3 proc. społeczeństwa i jest to spadek w stosunku do lutego o 0,1 p.p.

Całkiem nieźle radzą sobie również Węgry i Polska, gdzie wskaźnik bezrobocia osiągnął w marcu 3,4 proc. i w obu państwach w stosunku do lutego zmalał o 0,1 p.p. Bez zmian pozostał natomiast na Malcie i wynosi on 3,5 proc.

Wyraźny wzrost wskaźnika bezrobocia zaliczyła Estonia gdzie zwiększyło się ono na przestrzeni miesiąca z 4,2 proc. do 4,6 proc. Niemniej jednak nie jest to pierwszy raz, gdy na przestrzeni czterech tygodni w Estonii mają miejsce stosunkowo duże wahania indeksu.

Najgorzej radzą sobie kraje Południowej Europy. Bez zmian jest bezrobocie we Francji, gdzie od kilku miesięcy utrzymuje się ono na poziomie 8,8 proc. Zmalało natomiast we Włoszech, gdzie osiągnęło 10,2 proc. w stosunku do 10,7 proc. miesiąc wcześniej. Z kolei w Hiszpanii i Grecji sytuacja uległa pogorszeniu. Na Półwyspie Iberyjskim bezrobocie wzrosło w stosunku do lutego o 0,1 p.p. i osiągnęło pułap 14 proc. Z kolei w Grecji podskoczyło z 18 proc. w lutym do 18,5 proc. w marcu.

W zestawieniu znalazły się również Norwegia i Islandia, które członkami UE nie są, jednak Eurostat uwzględnił je w swoim badaniu. W obu krajach stopa bezrobocia uległa zwiększeniu. Na Islandii z 2,8 proc. do 3 proc., natomiast w Norwegii z 3,7 proc. do 3,9 proc.

Unemployment rates seasonally adjusted March 2019 F2

W całej strefie euro wskaźnik w stosunku do lutego zmalał o 0,1 p.p. do 7,7 proc. Podobnie dla całej Unii Europejskiej, gdzie jego wartość zmieniła się z 6,5 proc. do 6,4 proc.

Pomimo odczuwalnie gorszych nastrojów w gospodarce, Eurostat podał, że tegoroczny marzec był najlepszym dla rynku pracy od początku pomiarów, czyli od 2000 roku.  

Analizując dane na przestrzeni miesiąca można zauważyć, że w jednych krajach UE bezrobocie spada, a w innych rośnie lub pozostaje bez zmian. Trend został nieco zachwiany, gdyż dotychczas bezrobocie praktycznie z miesiąca na miesiąc spadało, teraz już tak nie jest, co jest pewnym sygnałem. To oczywiście może świadczyć o pogarszającej się koniunkturze i w dużej mierze tak jest, jednak zmiany na przestrzeni miesiąca są niewystarczające do oceny sytuacji, gdyż występujące wahania mogą wynikać choćby i z doboru próby badawczej lub sezonowości prac. Porównujące natomiast na przestrzeni dwunastu miesięcy okazuje się, że sytuacja na rynku pracy jest dużo lepsza niż w marcu 2018 roku. Niemniej jednak patrząc nieco bardziej wstecz widać, że dynamika spadku w wielu krajach zaczęła hamować.

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker