Polska

Inflacja zgodnie z przewidywaniami

Ceny towarów i usług w kwietniu w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 1,1 proc. W stosunku do kwietnia poprzedniego roku wzrost wyniósł 2,2 proc. – podaje GUS.

Jak podali statystycy, największy wpływ na wzrost cen miały wyższe koszty transportu, które w porównaniu do marca urosły o 4,4 proc. Istotny wpływ miała także żywność, której ceny podskoczyły o 1,2 proc. Oba wskaźniki podniosły miesięczną inflację odpowiednio o 0,45p.proc.i 0,28p.proc.

Niższe były natomiast ceny napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (0,1 proc.), które obniżyły wskaźnik o 0,01p. proc.

Z kolei w porównaniu z kwietniem poprzedniego roku wyższe ceny żywności (o 3,6%) i w zakresie transportu (o 4,8%) podwyższyły wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych odpowiednio o 0,81p. proc. i 0,49p. proc. Niższe ceny odzieży i obuwia (o 2,2%) oraz w zakresie łączności (o 1,9%) obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,11p. proc. i 0,08p. proc. – podaje GUS.

Inflacja na poziomie 2,2 proc. jest oczekiwanym rezultatem i bliskim celu inflacyjnego NBP, który wynosi 2,5 proc. z odchylenie o +/- 1p. proc. (patrz wykres powyżej).

Jeśli chodzi o oczekiwania analityków, to były one zbieżne ze stanem faktycznym.

koszyk gus

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker