Polska

Inflacja zgodnie z przewidywaniami

Ceny towarów i usług w kwietniu w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 1,1 proc. W stosunku do kwietnia poprzedniego roku wzrost wyniósł 2,2 proc. – podaje GUS.

Jak podali statystycy, największy wpływ na wzrost cen miały wyższe koszty transportu, które w porównaniu do marca urosły o 4,4 proc. Istotny wpływ miała także żywność, której ceny podskoczyły o 1,2 proc. Oba wskaźniki podniosły miesięczną inflację odpowiednio o 0,45p.proc.i 0,28p.proc.

Niższe były natomiast ceny napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (0,1 proc.), które obniżyły wskaźnik o 0,01p. proc.

Z kolei w porównaniu z kwietniem poprzedniego roku wyższe ceny żywności (o 3,6%) i w zakresie transportu (o 4,8%) podwyższyły wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych odpowiednio o 0,81p. proc. i 0,49p. proc. Niższe ceny odzieży i obuwia (o 2,2%) oraz w zakresie łączności (o 1,9%) obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,11p. proc. i 0,08p. proc. – podaje GUS.

Inflacja na poziomie 2,2 proc. jest oczekiwanym rezultatem i bliskim celu inflacyjnego NBP, który wynosi 2,5 proc. z odchylenie o +/- 1p. proc. (patrz wykres powyżej).

Jeśli chodzi o oczekiwania analityków, to były one zbieżne ze stanem faktycznym.

koszyk gus

Polecane artykuły

Back to top button