Finanse

FUS odnotował najwyższą wydolność od 20 lat

Rzecznik ZUS Wojciech Andrusiewicz poinformowała, że zdolność pokrycia bieżących wydatków bieżącymi wpływami przez Fundusz Ubezpieczeń Społecznych w I kwartale tego roku przekroczyła poziom 80 proc. To najlepszy wynik od dwudziestu lat.

W pierwszych trzech miesiącach wpływy do FUS wyniosły 49,9 mld złotych i był to wzrost w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 8,7 proc. Wydatki stanowiły natomiast 59,6 mld złotych (56,4 mld zł w roku ubiegłym). To z kolei oznacza, że wydolność Funduszu w pierwszym kwartale tego roku osiągnęła wartość 81,6 proc.

Ostatni raz FUS notował wydolność powyżej 80 proc. w 1999 roku, kiedy to sięgnęła ona 83 proc. Z kolei najgorzej było w okresie kryzysu w latach 2009 i 2010. Wówczas zdolność do pokrywania wydatków była na poziomie 57,2 proc. oraz 55,6 proc. W ubiegłym roku wskaźnik pokrycia wyniósł 78,6 proc.

Prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska zauważa, że dobra sytuacja FUS wynika z solidnej kondycji naszej gospodarki, wzrostu płac oraz niskiego bezrobocia.

Od stycznia do marca FUS otrzymał dotację w wysokości 7,2 mld złotych, co jest równoznaczne z wykonaniem planu na ten rok na poziomie 14,5 proc.  

Polecane artykuły

Back to top button