Polska

Poprawiają sie nastroje konsumentów

W maju 2019 r. odnotowano poprawę zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca – podaje GUS.

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, był wyższy o 1,1 p. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie 8,3. Spośród składowych wskaźnika, najbardziej poprawiły się oceny przyszłej i obecnej sytuacji ekonomicznej kraju (wzrosty odpowiednio o 4,0 i 2,8 p. proc.).Natomiast pogorszyły się oceny obecnej i przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (spadki odpowiednio o 1,6 i 0,9 p. proc.).W porównaniu do maja 2018r. obecna wartość BWUK jest wyższao 2,4 p. proc

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, wzrósł o 1,4 p. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie 4,9. Na poprawę wartości wskaźnika wpłynęły głównie oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju oraz przyszłego poziomu bezrobocia (wzrosty odpowiednio o 4,0 i 1,9 p. proc.). Niższą wartość niż przed miesiącem odnotowano dla oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (spadek o 0,9 p. proc.)

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker