Gospodarka

Inwestycje wystrzeliły i mogą istotnie wpłynąć na wzrost gospodarczy

Wczorajsze dane GUS pozytywnie zaskoczyły zarówno biorąc pod uwagę sprzedaż detaliczną jak i inwestycje. Szczególnie dobry rezultat odnotowano w I kwartale tego roku w przypadku tych drugich.

W I kwartale br. nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach zatrudniających ponad 50 pracowników wyniosły 28,1 mld zł i były (w cenach stałych) o 21,7 proc. wyższe niż przed rokiem (w I kwartale 2018 roku odnotowano wzrost o 6,6 proc.). Wyższe niż przed rokiem były zarówno nakłady na budynki i budowle (wzrost o 32,6 proc.) jak i na maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia (wzrost o 13,3 proc.) oraz na środki transportu (wzrost o 27,6 proc.).

Największy wzrost nakładów inwestycyjnych (w cenach bieżących) wystąpił m.in. w:

  • wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 45,8 proc. wobec spadku przed rokiem o 28,3 proc.),
  • informacji i komunikacji (o 38,2 proc. wobec wzrostu o 6,6 proc.),
  • transporcie i gospodarce magazynowej (o 30,0 proc. wobec wzrostu przed rokiem o 86,8 proc.).
  • przetwórstwie przemysłowym (wzrost o 17,9 proc. wobec wzrostu o 1,3 proc. przed rokiem)

Spadły natomiast nakłady inwestycyjne w handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 2,1 proc. wobec wzrostu przed rokiem o 31,9 proc.).

Dr Jakub Borowski, główny ekonomista Credit Agricole wskazuje, że w wartościach nominalnych (czyli bez weryfikowania o inflację) inwestycje w badanych przedsiębiorstwach wzrosły o 22,8 proc. r/r i jest to najlepszy wynik od co najmniej 12 lat. Dodał również, że istnieje duże ryzyko podniesienia prognoz wzrostu gospodarczego. Obecnie bank ocenia potencjalny wzrost PKB w 2019 roku na 4,3 proc.  

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker