Polska

Bezrobocie ciągle spada. Najlepszy wynik dla kwietnia od 1990 roku

W poniedziałek GUS opublikowała statystyki dotyczące bezrobocia w Polsce w kwietniu 2019 roku, z których wynika, że sytuacja na przestrzeni roku uległa poprawie.

Informowaliśmy Was już o bezrobociu mierzonym metodą BAEL (Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności), które wyniosło 3,9 proc. w I kwartale tego roku wobec 3,8 proc. kwartał wcześniej.

Oprócz tego GUS podał jednak bezrobocie mierzone bardziej powszechną dla siebie miarą, mianowicie uwzględniają za bezrobotnych wszystkie osoby zarejestrowane w urzędach pracy.

Z tych danych wynika, że bezrobocie w kwietniu wyniosło 5,6 proc., co okazało się zgodne z szacunkami Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. W stosunku do marca bieżącego roku stopa bezrobocia była o 0,3 p. proc. niższa. Z kolei w kwietniu ubiegłego roku wynosiła ona 6,3 proc., a więc różnica wynosi 0,7 p. proc.

Warto odnotować, że we wszystkich polskich województwach stopa bezrobocia jest poniżej 10 proc. Najgorsza sytuacja jest w województwie warmińsko-mazurskim (9,7 proc.), kujawsko-pomorskim (8,4 proc.) oraz podkarpackim (8,3 proc.).

Z kolei najmniejszy odsetek osób bez pracy jest standardowo w Wielkopolsce, która przoduje pod tym względem od wielu lat. Tam bez pracy jest zaledwie 3 proc. mieszkańców. Stosunkowo niska stopa bezrobocia jest również w województwie śląskim (4,2 proc.) oraz małopolskim (4,5 proc.).

Patrząc na powyższą mapę można zauważyć duże rozwarstwienie pomiędzy poszczególnymi województwami. Można łatwo wyodrębnić województwa, w których bezrobocie sięga 6 proc. i pozostałe gdzie przekracza ono 7 proc., a w niektórych znacznie przekracza 9 proc. To pokazuje też, że podział na Polskę A i B jest ciągle aktualny przynajmniej pod względem bezrobocia.

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker