Polska

Wzrost gospodarczy wyraźnie powyżej 4 proc. w I kwartale 2019 r.

Główny Urząd Statystyczny opublikowała wstępne szacunki dotyczące wzrostu gospodarczego w I kwartale 2019 roku. Okazały się one lepsze od początkowych prognoz z połowy maja.

Produkt krajowy brutto (PKB) wyrównany sezonowo w I kwartale 2019r. był realnie wyższy o 4,7 proc. rok do roku, wobec 5,2 proc. w analogicznym kwartale 2018 r. Warto dodać, że w połowie maja GUS szacował wzrost na poziomie 4,6 proc., a więc obecny rezultat jest o 0,1 p. proc. lepszy.

Lepsze okazały się dane w porównaniu do poprzedniego kwartału. Początkowo mówiło się o 1,4 proc., jednak teraz GUS poinformował, że gospodarka urosła o 1,5 proc.

W I kwartale 2019 r. głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego był popyt krajowy, którego wzrost w skali roku wyniósł 4,2 proc. i był niższy od notowanego w IV kwartale 2018 r. (wzrost o 4,8 proc.).

Bardzo pozytywnie zaskoczyły inwestycje, które wzrosły o 12,6 proc. r/r. co jest najlepszym rezultatem od I kwartału 2015 roku, kiedy to odnotowano wzrost na poziomie 12,7 proc.

W efekcie wpływ popytu krajowego na tempo wzrostu gospodarczego wyniósł +4,0 p. proc. Złożyły się na to pozytywny wpływ spożycia ogółem, który wyniósł +3,5 p. proc, przyrost rzeczowych środków obrotowych, który miał wpływ negatywny i wyniósł -1,1 p. proc., a także pozytywny wpływ popytu inwestycyjnego, który był równy +1,6 p. proc.

W I kwartale br. zanotowano pozytywny wpływ eksportu netto na wzrost gospodarczy, który wyniósł +0,7 p. proc. (wobec +0,3 p. proc. w IV kw. 2018 r.).

Przedstawione dane pokazują, że wzrost gospodarczy coraz mocniej wynika ze wzrostu inwestycji, co jest bardzo pozytywnym sygnałem. Należy mieć jednak na uwadze, że możemy mieć do czynienia z wyborczym cyklem koniunkturalnym, który zakłada wzrost inwestycji publicznych przed wyborami.

Polecane artykuły

Back to top button