Komentarze I Analizy

Kto wydaje najwięcej, a kto najmniej na rodzinę?

Według najnowszych danych Eurostatu członkowie Unii Europejskiej wydali w 2016 roku na wsparcie rodzin ponad 350 mld euro, co jest równoznaczne z 2,4 proc. unijnego PKB. Ponadto stanowi to 9 proc. wszystkich wydatków socjalnych.

Jak podaje Eurostat na przestrzeni ostatnich lat wydatki na rodzinę pozostawały na stabilnym poziomie, gdyż w 2008 roku również stanowiły 9 proc. całkowitych wydatków na ochronę socjalną.

Największy udział wydatków socjalnych na rodzinę w ogóle wydatków jest w Luksemburgu i stanowi on ponad 15 proc. Na drugim miejscu są Estonia i Polska, gdzie jest to 13 proc., a tuż za nimi Węgry z 12 proc. udziałem.

Najmniejszy udział wydatków na rodzinę w ogóle jest w Grecji i Holandii, gdzie stanowią one 4 proc. Nieznacznie większy odsetek jest w Hiszpanii i Portugalii (5 proc.).

Jeśli chodzi o wartości wyrażone w pieniądzu, to w dalszym ciągu najwięcej na rodzinę przeznacza się w Luksemburgu, gdzie jest to średnio 3000 euro na 1 mieszkańca kraju. Dalej jest Dania (1700 euro), Szwecja (1400 euro) oraz Niemcy i Finlandia (oba kraje po 1200 euro na mieszkańca).

Family benefits 2019 per inhabitant

Najmniejsze wydatki były natomiast w Rumunii i Bułgarii, gdzie stanowiły one 120 euro. Nieznacznie lepiej było w Litwie (150 euro) i Grecji (170 euro).

Polska pomimo wysokich wydatków na rodzinę w wartościach procentowych, w wydatkach kwotowych jest znacznie poniżej średniej. Wynika, to ze stosunkowo niskiego PKB naszego kraju na tle Europy Zachodniej. Podobny przypadek jest w Bułgarii, która w ujęciu procentowym jest na 8. miejscu w UE z wydatkami powyżej 10 proc., natomiast w ujęciu kwotowym wydatki na rodzinę są najniższe w całej UE.   

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker