Komentarze I Analizy

Korupcja obniża wpływy z podatków

Koszty korupcji są bardzo wysokie. Pieniądze podatników mogą zostać zmalwersowane na różne sposoby. Mogą być wyprowadzone ze szkół, budowy dróg i szpitali tak długo aż kieszenie obywateli opustoszeją – podaje Międzynarodowy Fundusz Walutowy w swoim raporcie Fiscal Monitor

Żaden kraj nie jest odporny na korupcję. Dane przedstawione przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy  pochodzące z ponad 180 krajów pokazują, że im bardziej skorumpowany kraj, tym mniej pobiera podatków, ponieważ ludzie płacą łapówki, aby ich uniknąć, m.in. poprzez luki podatkowe zaprojektowane w zamian za korzyści finansowe. Ponadto, gdy podatnicy uważają, że ich rządy są skorumpowane, są bardziej skłonni do unikania płacenia podatków.

Wykres pokazuje, że ogólnie rzecz biorąc, najmniej skorumpowane rządy odnotowują o 4 procent PKB większe wpływy z podatków niż kraje na tym samym poziomie rozwoju gospodarczego, a o najwyższym poziomie korupcji.

Reformy przeprowadzone w kilku krajach przyniosły jeszcze większe dochody. Na przykład Gruzja znacznie zmniejszyła korupcję, a dochody z podatków wzrosły ponad dwukrotnie, wzrastając o 13 punktów procentowych w stosunku PKB w latach 2003-2008. Reformy Rwandy mające na celu zwalczanie korupcji od połowy lat 90. również przyniosły efekty, a dochody podatkowe wzrosły o 6 punktów procentowych w stosunku do PKB.

MFW w Fiscal Monitor zwraca uwagę na instytucje i politykę fiskalną, w skład której wchodzi administracja podatkowa oraz praktyki zamówień publicznych, i pokazuje w jaki sposób mogą one zwalczać korupcję.

Tam, gdzie jest wola polityczna, jest sposób

Zwalczanie korupcji wymaga politycznej woli stworzenia silnych instytucji fiskalnych, które promują uczciwość i odpowiedzialność w całym sektorze publicznym.

Na podstawie przeprowadzonych badań przedstawiamy kilka lekcji dla krajów, które pomogą im zbudować skuteczne instytucje ograniczające podatności na korupcję:

Inwestuj w wysoki poziom przejrzystości i niezależnej kontroli zewnętrznej. Pozwala to agencjom audytowym i ogółowi społeczeństwa zapewnić skuteczny nadzór. Na przykład Kolumbia, Kostaryka i Paragwaj korzystają z platformy internetowej, która umożliwia obywatelom monitorowanie fizycznego i finansowego postępu projektów inwestycyjnych. Norwegia opracowała wysoki standard przejrzystości w celu zarządzania swoimi zasobami naturalnymi. Nasza analiza pokazuje również, że wolna prasa zwiększa korzyści przejrzystości fiskalnej. W Brazylii wyniki kontroli wpłynęły na perspektywy reelekcji urzędników podejrzanych o niewłaściwe wykorzystanie pieniędzy publicznych, ale wpływ był większy na obszarach z lokalnymi stacjami radiowymi.

Instytucje reformujące. Szanse na sukces są większe, gdy kraje projektują reformy mające na celu przeciwdziałanie korupcji ze wszystkich stron. Na przykład reformy administracji podatkowej będą miały większy wkład, jeśli przepisy podatkowe będą prostsze i zmniejszą zakres swobody urzędników. Aby pomóc krajom, MFW zbudował kompleksową diagnostykę jakości instytucji fiskalnych, w tym zarządzania inwestycjami publicznymi, administracji podatkowej i przejrzystości fiskalnej.

Zbuduj profesjonalną służbę cywilną. Przejrzyste, oparte na zasługach zatrudnienie i wynagrodzenie zmniejszają szanse na korupcję. Szefowie agencji, ministerstw i przedsiębiorstw publicznych muszą promować etyczne zachowanie poprzez ustalenie wyraźnego tonu na szczycie.

Nadążaj za nowymi wyzwaniami, ponieważ ewoluują technologie i możliwości niewłaściwego postępowania. Skoncentruj się na obszarach o wyższym ryzyku – takich jak zamówienia, administracja przychodami i zarządzanie zasobami naturalnymi – jak również skuteczne kontrole wewnętrzne. Na przykład w Chile i Korei elektroniczne systemy zamówień były potężnymi narzędziami ograniczania korupcji poprzez promowanie przejrzystości i poprawę konkurencji.

Więcej współpracy w walce z korupcją. Kraje mogą również połączyć wysiłki, aby utrudnić korupcji przekraczanie granic. Kraje mogą agresywnie prowadzić działania przeciwko praniu pieniędzy i ograniczać międzynarodowe możliwości ukrywania skorumpowanych pieniędzy w nieprzejrzystych centrach finansowych.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker