Polska

Zatrudnienie w gospodarce rośnie, a płaca minimalna goni średnią

Główny Urząd Statystyczny przedstawił wstępne dane na temat osób pracujących i wynagrodzeń w gospodarce narodowej w 2018 roku.

Według wstępnych danych GUS liczba pracujących ukształtowała się w 2018 roku na poziomie 16 mln osób i była wyższa o 2 proc. w stosunku do roku 2017.

Najwyższy wzrost liczby osób pracujących zanotowano w sekcjach „Transport i gospodarka magazynowa” (5,2 proc.), „Informacja i komunikacja” (4,8 proc.) i „Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna” (4,5 proc.), natomiast spadek zaobserwowano w sekcjach „Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo” (0,3 proc.) oraz „Administrowanie i działalność wspierająca” (2,2 proc.).

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wyniosło 4585,03 zł, co oznacza wzrost w stosunku do 2017 r. o 7,0 proc..

Największy wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto zanotowano w sekcjach „Górnictwo i wydobywanie” (10,7 proc.), „Opieka zdrowotna i pomoc społeczna” (10,3 proc.) oraz „Administrowanie i działalność wspierająca” (8,3 proc.) a najmniejszy w sekcjach „Pozostała działalność usługowa” (2,6 proc.) i „Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne” (4,7 proc.).

W 2018 r. płaca minimalna brutto została ustalona na 2100 zł. W porównaniu do 2017 r. wzrosła o 5 proc. (100 zł). Minimalne wynagrodzenie stanowiło 46,2 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto bez wypłat z zysku oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla pracowników jednostek sfery budżetowej osiągniętego w gospodarce narodowej w 2018 r.

W 2018 r. w stosunku do 2010 r. minimalne wynagrodzenie wzrosło o 59,5 proc., natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej o 42,2 proc.

Podobają Ci się nasze treści? Możesz udzielić nam wsparcia przelewając na nr konta 49 1020 4027 0000 1302 1542 2304 dowolną kwotę. Jako odbiorcę wpisując „Obserwator Gospodarczy”. Dalszy rozwój portalu wymaga dalszych nakładów finansowych. Dlatego też liczy się dla nas każdy grosz. W tytule przelewu wpisz tematykę, którą chciałbyś/chciałabyś zobaczyć na naszym portalu, a my postaramy się zrealizować Twoją propozycję.

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker