Europa

Polska goni średnią unijną. Rośnie konsumpcja i PKB per capita

Eurostat opublikował dane dotyczące PKB per capita mierzonego za pomocą parytetu siły nabywczej (PPP) dla poszczególnych krajów jako procent średniej unijnej, a także dane zawierające informacje uwzględniające wskaźnik konsumpcji AIC.

Luksemburg znacznie wyprzedza pozostałe kraje

Dane dotyczące 2018 roku pokazują, że rozwarstwienie w UE pod względem PKB per capita PPP jest bardzo duże. Największą wartość wskaźnik ten przyjmuje w Luksemburgu, gdzie stanowi 254 proc. średniej unijnej i wyraźnie odstaje od pozostałych państw członkowskich. Wysoko w zestawieniu jest również Irlandia, gdzie PKB per capita stanowi 187 proc. średniej UE.

Ponadto żaden inny kraj UE nie przekroczył  poziomu 130 proc. średniej. Blisko były Holandia, Austria i Dania, które  osiągnęły odpowiednio wyniki na poziomie 129 proc., 127 proc. i 126 proc.  przeciętnej UE. Powyżej poziomu 120 proc. są jeszcze Niemcy (123) oraz Szwecja (121).

Bułgaria ledwie w połowie drogi

Zdecydowanie więcej krajów jest jednak poniżej poziomu 100 proc. średniej UE. Zdecydowanie najgorsza pod tym względem jest Bułgaria, gdzie PKB per capita wynosi zaledwie 50 proc. stanu dla całej Wspólnoty. Pozostałe państwa odnotowują nieco lepsze rezultaty. Dla drugiej od końca Chorwacji jest to 63 proc., natomiast trzeciej Rumunii 64 proc. Co ciekawe czwarty najgorszy wynik odnotowała Grecja, gdzie PKB na mieszkańca stanowi 68 proc. średniej dla całej UE.

Polska w stosunku do zeszłego roku poprawiła się o 1 pkt proc. z 70 na 71 proc. Plasując się tuż przed Węgrami i Łotwą (oba kraje po 70 proc.), a za Portugalią (76 proc.).

Najlepiej w regionie pod względem PKB na osobę wypadają Czesi, gdzie osiągnęło ono poziom 90 proc. średniej i prawie zrównało się z hiszpańskim, które jest równe 91 proc. Stosunkowo dobrze wyglądają również Słowenia (87 proc.) i Litwa (81 proc.).

Wśród krajów spoza UE,  ale uwzględnionych w raporcie można wyróżnić dwie grupy państw – bardzo bogatych i bardzo biednych.

PKB per capita PPP w stosunku do średniej UE Eurostat 2018

Dwa światy poza Unią

Do pierwszej z grup należą Islandia, Norwegia i Szwajcaria, gdzie PKB per capita PPP wynosi odpowiednio 133 proc. średniej UE, 155 proc. oraz 157 proc. Ponadto uwzględniono jeszcze USA, gdzie wskaźnik jest równy 140 proc.

W drugiej grupie są biedne kraje bałkańskie. Znajdują się w niej Czarnogóra, Północna Macedonia, Serbia, Albania oraz Bośnia i Hercegowina. W tych krajach wskaźnik waha się od 31 proc. w Albanii i Bośni do 47 proc. w Czarnogórze. 

PKB nieco zakłamuje rzeczywistość

Pojawiają się często głosy mówiące o tym, że PKB per capita w niektórych krajach takich jak Luksemburg, czy też Irlandia mocno zakłamuje realia gospodarcze nie do końca oddając faktyczną sytuację mieszkańców. Wynikać to ma z obecności zagranicznego kapitału, który ze względu na korzystne prawo podatkowe otwiera w tych krajach swoje filie i sztucznie zawyża PKB.

Dzięki publikacji Eurostatu łatwo można to zweryfikować, gdyż oprócz PKB per capita PPP unijny statystycy przedstawili dane o wskaźniku AIC – Actual Individual Consumption, który przedstawia realną konsumpcje w gospodarstwach domowych w stosunku do średniej UE przy zastosowaniu parytetu siły nabywczej. Eurostat zauważa również, że AIC jest lepszym wskaźnikiem do określania zamożności społeczeństwa.

aic

Porównując AIC do PKB per capita można od razu potwierdzić, że osoby twierdzące, iż PKB w Luksemburgu i Irlandii jest sztucznie zawyżane i w rzeczywistości nie przedstawia ono prawdziwej zamożności społeczeństwa miały rację.

W Luksemburgu, gdzie PKB per capita PPP wynosiło 254 proc. średniej UE, AIC wynosi już tylko 132 proc., a więc konsumpcja jest większa tylko o 32 proc. od średniej UE, a nie jakby mogło wskazywać PKB per capita o 154 proc. Jest to znaczna różnica jednak trzeba zaznaczyć, że i tak jest to najlepszy wynik w UE. Eurostat podaje również, że w Luksemburgu jest duży udział pracowników, którzy regularnie przekraczają granicę. W efekcie czego wytwarzają PKB jednak nie jest ono na nich rozdzielane ze względu na zamieszkanie w innym kraju. Stąd też poniekąd tak duża wartość PKB per capita.

Mocniej uwidacznia się ta różnica w Irlandii gdzie amerykańskie korporacje otworzyły swoje europejskie filie i wywindowały irlandzkie PKB do góry. Pod względem PKB per capita Irlandia, jak już zostało wspomniane, znalazła się na drugim miejscu, a wskaźnik był o 87 proc. wyższy niż średnia dla UE. Jednakże biorąc pod uwagę konsumpcje okazuje się, że Irlandczycy są poniżej średniej unijnej z wynikiem 94 proc. To identyczny wynik jak na Cyprze, niższy niż we Włoszech i nieznacznie wyższy niż w Litwie gdzie AIC wyniosło 90 proc. średniej UE.

Wartość wskaźnika AIC konsumpcji w stosunku do śrendniej UE dane Eurostat 2018

Notabene Litwa z krajów Europy Środkowo – Wschodniej ma najwyższą konsumpcję w stosunku do średniej. Tuż za nią są Czechy z AIC na poziomie 83 proc., a na trzecim miejscu jest Polska z konsumpcją na poziomie 77 proc. średniej UE.

Przyglądając się danym AIC i PKB per capita można zauważyć, że konsumpcja nie do końca idzie w parze z PKB per capita. Spośród 28 krajów UE tylko w sześciu przypadkach oba wskaźniki różniły się o +/- 2 punkty. Niemniej jednak do samego określenia bogactwa danego społeczeństwa na poziomie „mniej więcej”,  PKB per capita nadaje się całkiem przyzwoicie, gdyż przetasowania w pomiędzy poszczególnymi krajami są niewielkie, a państwa które miały wysokie AIC miały również wysokie PKB per capita. Inaczej ma się sytuacja gdy chcemy uzyskać bardziej szczegółowe dane i zrobić możliwie najlepiej oddający rzeczywistość wskaźnik. Wówczas zdecydowanie lepszym jest AIC, choć i on ma swoje wady, gdyż nie uwzględnia m.in. oszczędności.

Podobają Ci się nasze treści? Możesz udzielić nam wsparcia przelewając na nr konta 49 1020 4027 0000 1302 1542 2304 dowolną kwotę. Jako odbiorcę wpisując „Obserwator Gospodarczy”. Dalszy rozwój portalu wymaga dalszych nakładów finansowych. Dlatego też liczy się dla nas każdy grosz. W tytule przelewu wpisz tematykę, którą chciałbyś/chciałabyś zobaczyć na naszym portalu, a my postaramy się zrealizować Twoją propozycję.

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker