Europa

Dwa oblicza rynku pracy w Unii Europejskiej

W 2018 r. Odsetek osób w wieku 20–64 lat, które pracowały w niepełnym wymiarze godzin w Unii Europejskiej (UE), wynosił 19% – podaje Eurostat.

W 2005 r. Udział ten wynosił 17% i od tego czasu stopniowo rośnie, osiągając 18% w 2010 r. i 19% w 2012 r.

Wśród państw członkowskich UE Holandia ma najwyższy odsetek zatrudnienia w niepełnym wymiarze godzin w wymienionej grupie wiekowej (47%), następnie jest Austria (28%) i Niemcy (27%). Na drugim końcu skali są cztery państwa członkowskie, gdzie odsetek ten wynosi 5% lub mniej. Najmniejszy procent osób w wieku 20-64-latków zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin jest w Chorwacji i Słowacji (oba po 5%), Węgrzech (4%) i Bułgarii (2%).

W każdym państwie członkowskim UE w 2018 r. odsetek osób w wieku 20–64 lat zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin był wyższy wśród kobiet niż wśród mężczyzn. W całej UE 31% kobiet w wieku 20–64 lat pracowało w niepełnym wymiarze godzin, dla porównania w przypadku mężczyzn było to 8%, co stanowi różnicę 23 punktów procentowych (pp).

Part time work 2018

Największe różnice między wskaźnikami zatrudnienia w niepełnym wymiarze godzin dla kobiet i mężczyzn dotyczyły Holandii (51 pp), Austrii (38 pp) i Niemiec (37 pp). Natomiast najmniejsze różnice były w Bułgarii (0,4 pp) i Rumunii (0,6 pp).

Wysoki odsetek kobiet pracujących w niepełnym wymiarze godzin nie jest niczym zadziwiającym, gdyż wiele z nich łączy obowiązki pracownicze z rodzicielstwem, co w Europie Zachodniej jest bardzo popularne. Zgoła odmiennie jest w Europie Środkowej i Południowej, gdzie odsetek osób pracujących na część etatu jest znacznie niższy. Osiem państw z najniższym wynikiem pochodzi z naszego regionu.

W tej grupie znalazła się również Polska, gdzie umowy w niepełnym wymiarze stanowią zaledwie 6 proc. Wynika to w dużej mierze z niechęci pracodawców do zatrudniania na niepełny etat, co z kolei może hamować aktywizację zawodową matek.

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker