Europa

Chorwacja chce wejść do strefy euro

Chorwacja oficjalnie złożyła wniosek o przyjęcie do europejskiego mechanizmu stabilizacji walutowej, lepiej znanego jako ERM II. Oznacza to, że jest to jeden z pierwszych kroków do przyjęcia przez kraj z Bałkanów waluty euro.

Chęć przystąpienia do ERM II została przyjęta z zadowoleniem przez unijne instytucje. Zagrzeb jednocześnie zobligował się do reform w zakresie walki z praniem brudnych pieniędzy oraz do skuteczniejszego obniżania kosztów biurokracji. Ponadto Chorwaci mają się przygotować do przejęcia nadzoru bankowego przez Europejski Bank Centralny.

Kryteria konwergencji

Wejście kraju do systemu ERM II wymaga od niego trzymanie kursu waluty krajowej w ryzach. Wahania kursu walutowego nie mogą być większe niż +/- 15% od przyjętego kursu odniesienia. Chorwacja wchodząc do ERM II musi spełnić również pozostałe kryteria, które  wraz z ERM II są nazywane kryteriami konwergencji. Oprócz mechanizmu stabilizacji kursu walutowego zaliczają się do nich:

– kryterium stabilności cenowej. Inflacja nie może się różnić o więcej niż 1,5 punktu procentowego średniej inflacji trzech państw o najstabilniejszym poziomie cen

– kryteria fiskalne. Deficyt budżetowy w danym roku nie może być wyższy niż 3 proc. PKB, a dług publiczny nie może przekraczać poziomu 60 proc. PKB.

– kryterium stóp procentowych. Średnia długoterminowa stopa procentowa nie może się różnić o więcej niż 2 pkt proc. średniej stóp procentowych trzech państw o najniższej inflacji. Tzn., że do oceny brane są te same państwa co w kryterium stabilności cenowej. Do oceny wysokości stóp procentowych brane jest oprocentowanie obligacji skarbowych.

Coraz większa strefa euro

Oprócz Chorwacji chęci wstąpienia do strefy euro wyraziły również Rumunia i Bułgaria. W przypadku przystąpienia tych państw do unii walutowej, pozostanie niewielu członków UE, którzy są poza strefą euro. Wśród nich będzie Polska, Węgry, Czechy, Szwecja i Dania.

 

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker