Europa

Przyrost naturalny w UE jest ujemny, a mimo to unijna populacja rośnie

1 stycznia 2019 r. populacja Unii Europejskiej wyniosła blisko 513,5 mln i była o 1,1 mln wyższa niż rok wcześniej, kiedy to w UE mieszkało 512,4 mln obywateli – wynika z danych Eurostatu opublikowanych z okazji światowego dnia ludności (11 lipca). To pokazuje, że pomimo tego, że przyrost naturalny w UE jest ujemny, to liczba mieszkańców Wspólnoty rośnie.

Przyrost naturalny w UE na minusie o 300 tys. osób

Niemniej jednak w ubiegłym roku odnotowano więcej zgonów niż porodów (5,3 mln zgonów i 5 mln narodzin). Powyższe dane pokazują, że przyrost naturalny netto w UE był ujemny drugi rok z rzędu. Ujemny przyrost naturalny przy jednocześnie dodatnim przyroście całkowitym oznacza, że straty musiała uzupełnić migracja, która przyczyniła się do wzrostu unijnej populacji o ponad milion osób.

Najbardziej ludnym krajem w Unii Europejskiej są Niemcy zamieszkałe przez 83 mln osób, co jest tożsame z 16,2 proc. całkowitej populacji UE. Na drugim miejscu jest Francja, którą zamieszkuje 67 mln ludzi (13,1 proc. populacji UE). Trzecim najludniejszym krajem jest Zjednoczone Królestwo z populacją na poziomie 66,6 mln osób (13 proc.). Wśród najludniejszych krajów w Europie Eurostat wymienia jeszcze Włochy z populacją liczącą 60,4 mln mieszkańców (11,8 proc.), Hiszpanię z 46,9 mln osób (9,1 proc.) oraz Polskę z 38 mln (7,4 proc. całkowitej populacji UE). Wśród pozostałych państw członkowskich, 14 ma udział w unijnej populacji na poziomie od 1 do 4 proc. Z kolei osiem wnosi do całkowitej ludności UE mniej niż 1 proc.

Malta z najszybciej rosnącą populacją

Liczba ludności wzrosła w ubiegłym roku w osiemnastu państwach członkowskich, a zmniejszyła się w dziesięciu. Największy wzrost populacji zaobserwowano na Malcie (+36,8 osób na 1000 mieszkańców), która wyprzedziła Luksemburg (+19,6‰), Irlandię (+15,2 ‰), Cypr (+13,4‰), Szwecję (+10,8‰), Słowenię (+6,8‰), Belgię (+6,1‰) oraz Hiszpanię i Holandię (oba kraje po +5,9‰).

Największy spadek liczby ludności odnotowano z kolei w Łotwie (-7,5 osób na 1000 mieszkańców), a następnie w Bułgarii i Chorwacji (oba kraje po  -7,1‰). Ponadto wyraźny spadek populacji miał miejsce w Rumunii (-6,6‰) i w Litwie (-5,3‰).

Populacja całej UE wzrosła o 1,1 miliona ludzi (+2,1 ‰) w 2018 r.

zmiana populacji w krajach UE

Przyrost naturalny w UE: Najwyższy wskaźnik urodzeń w Irlandii, najniższy we Włoszech

W roku 2018 w UE urodziło się 5,0 milionów dzieci, prawie 118 000 mniej niż rok wcześniej. Z państw członkowskich najwyższy wskaźnik urodzeń w 2018 r. odnotowano w Irlandii (12,5 urodzeń na 1000), Szwecji (11,4‰), Francji (11,3‰) i Zjednoczonym Królestwie (11,0‰).

Z kolei najmniej urodzeń zarejestrowano we Włoszech (7,3‰), Hiszpanii (7,9‰), Grecji (8,1 ‰), Portugalii (8,5‰), Finlandii (8,6‰), Bułgarii (8,9‰) i Chorwacji (9,0‰). Na poziomie UE wskaźnik urodzeń wynosił 9,7‰.

W międzyczasie w UE w 2018 roku zarejestrowano około 5,3 miliona zgonów, czyli blisko o 46 000 więcej niż rok wcześniej. Najmniej ich było w Irlandii (6,4 na 1000 mieszkańców), na Cyprze (6,6‰) i w Luksemburgu (7,1‰). Stosunkowo mała liczba zgonów miała również miejsce na Malcie (7,6‰), w Holandii (8,9‰), Hiszpanii i w Szwecji (w obu po 9,1‰).

Zobacz także: Nowe dane! Populacja w UE rosła pomimo ujemnego przyrostu naturalnego

Na przeciwległym końcu skali z najwyższym współczynnikiem zgonów jest Bułgaria (15,4‰), Łotwa (15,0‰), Litwa (14,1‰), Rumunia (13,5‰) i Węgry (13,4‰). W przypadku całej UE wskaźnik ten wynosił 10,4 osoby na 1000 mieszkańców.

W związku z tym Irlandia z przyrostem naturalnym na poziomie 6,1‰ była w 2018 r. kraje, w którym liczba urodzeń najmocniej przewyższała liczbę zgonów w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. Dodatni przyrost naturalny miał miejsce również na Cyprze (+4,1‰), w Luksemburgu (+3,2‰), w Szwecji (+2,3‰), we Francji (+2,2‰), Wielkiej Brytanii (+1,7‰) oraz na Malcie (+1,6‰).

Natomiast wśród piętnastu państw członkowskich UE, które odnotowały ujemny przyrost naturalny w 2018 r., największy był on w Bułgarii (-6,6‰), a następnie na Łotwie (-4,9‰), Litwie (-4,1‰), Chorwacji, oraz w Węgrzech i w Rumunii (w każdym po -3,9 ‰).

Przyrost naturalny w UE

Polska prawie idealnie na zero

Jeśli chodzi o Polskę, to w 2018 roku współczynnik urodzeń wyniósł 10,3‰ (9,7‰ średnia UE) natomiast współczynnik zgonów 10,9‰ (10,4‰ średnia UE). Oznacza to, że przyrost naturalny Polski był ujemny i wyniósł -0,6‰. W wartościach bezwzględnych jest to -26 tys. osób mniej – o tyle zmniejszyła się populacja naszego kraju biorąc pod uwagę przyrost naturalny.

Wskaźnik ten został de facto wyzerowany przez migrację netto, która dla Polski była dodatnia i wyniosła 22,1 tys. osób, co jest równoznaczne z przyrostem na poziomie (0,58‰). W ostatecznym rozrachunku populacja Polski spadła o 3,9 tys. osób i była ona najbliższa zera spośród wszystkich krajów UE.  

 

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker