Europa

Do 2100 roku populacja UE ma się zmniejszyć o 20 mln osób

Zgodnie ze scenariuszem bazowym najnowszych prognoz ludności wydanych przez Eurostat, populacja Unii Europejskiej zmniejszy się o prawie 4 proc., czyli około 20 milionów osób do 2100 roku.

Po latach stałego wzrostu ludność UE w 2044 roku osiągnie szczyt na poziomie 525 milionów osób, po czym zacznie stopniowo spadać.

Spośród krajów UE najmocniej spadek ludności odczuje Polska, Rumunia oraz Portugalia. W Polsce populacja ma się zmniejszyć z obecnych 38 mln do 27,5 mln osób w 2100 roku. Jest to spadek o blisko 28 proc.

Jeszcze mocniej wyludnić ma się Portugalia oraz Rumunia. Na Półwyspie Iberyjskim populacja ma spaść z 10,3 do 6,6 mln, co oznacza 36 procentowy spadek populacji.

Z kolei w Transylwanii i okolicy liczba ludności ma spaść z 19,4 mln do 13,3 mln, co jest równoznaczne ze spadkiem na poziomie 31 proc.

Wyraźny ubytek liczby mieszkańców ma także nastąpić we Włoszech. Tam ludność skurczy sie z poziomu 60,4 mln obecnie do poziomu 44,6 mln w 2100 roku. Oznacza to spadek aż o 26 proc.  

W niektórych krajach duży wzrost

Znajdą się jednak kraje, które zwiększą swoją populację. Najmocniej zrobią to Malta i Luksemburg. Na Malcie populacja ma wzrosnąć z 487 tys. obecnie do 712 tys. osób w 2100 roku (+46 proc.). W Luksemburgu natomiast populacja ma wzrosnąć z 613 tys. do 1,1 mln (+74 proc.). Oba te kraje należą jednak do stosunkowo mało ludnych w związku z tym tak wyraźne wzrosty populacji nie są niczym zaskakującym.

Z nieco ludniejszych krajów swoją populację wyraźnie zwiększy Szwecja, która w 2100 roku będzie liczyć 15,3 mln mieszkańców, co będzie 50 proc. wzrostem w stosunku do obecnego 10,2 mln.

Istotnie zwiększy się też liczba mieszkańców w Zjednoczonym Królestwie. Z obecnych 66,6 mln ma ona wzrosnąć do 84,7 mln osób, co jest równoznaczne ze wzrostem na poziomie 27 proc.

Starzejące się społeczeństwo

W podstawowym scenariuszu ludność UE będzie się starzeć. Przewiduje się, że odsetek dzieci zmniejszy się nieznacznie z 16 proc. na początku 2018 r. do 14 proc. w 2100 r. Podobnie, odsetek osób w wieku produkcyjnym w całkowitej populacji UE ma spaść z 65 proc. w 2018 r. do 55 proc. w 2100 r.

Natomiast udział osób w wieku 65 lat lub starszych w całkowitej liczbie ludności UE wzrośnie o 11 punktów procentowych, z 20 proc. na początku 2018 r. do 31 proc. do 2100 r. W tym samym okresie udział osób w wieku 80 lat i więcej zwiększy się prawie trzykrotnie – z 6 proc. do 15 proc..

W rezultacie przewiduje się, że średnia wieku wzrośnie z obecnych 43,1 lat do 48,7 w 2100 roku.

Population projections 2100 1

Do 2100 r. będzie przypadać mniej niż dwie osoby w wieku produkcyjnym na każdą osobę w wieku 65+ we wszystkich państwach członkowskich UE

W wyniku tych zmian populacji przewiduje się, że wskaźnik obciążenia demograficznego UE wzrośnie prawie dwukrotnie z 31 proc. w 2018 r. do 57 proc. w 2100 r. Odpowiada to mniej niż dwóm osobom w wieku produkcyjnym przypadającym na jedną osobę wieku 65 lat lub starszej w 2100 roku.

Przewiduje się, że do 2100 r. Wskaźnik obciążenia demograficznego wyniesie od 53% w Belgii, Luksemburgu i Szwecji do 70% w Portugalii i 72% w Chorwacji (fot. poniżej).

Population projections 2100 2

Gdyby każda osoba wchodząca na portal przelewała nam miesięcznie 30 gr, to bylibyśmy w stanie publikować każdego miesiąca kilkadziesiąt wysoko jakościowych analiz, które poprawiłyby jakość debaty publicznej w naszym kraju.

Możesz się do tego przyczynić udzielając nam wsparcia i przelewając na nr konta 49 1020 4027 0000 1302 1542 2304 dowolną kwotę.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker