Europa

Do 2100 roku populacja UE ma się zmniejszyć o 20 mln osób

Zgodnie ze scenariuszem bazowym najnowszych prognoz ludności wydanych przez Eurostat, populacja Unii Europejskiej zmniejszy się o prawie 4 proc., czyli około 20 milionów osób do 2100 roku.

Po latach stałego wzrostu ludność UE w 2044 roku osiągnie szczyt na poziomie 525 milionów osób, po czym zacznie stopniowo spadać.

Spośród krajów UE najmocniej spadek ludności odczuje Polska, Rumunia oraz Portugalia. W Polsce populacja ma się zmniejszyć z obecnych 38 mln do 27,5 mln osób w 2100 roku. Jest to spadek o blisko 28 proc.

Jeszcze mocniej wyludnić ma się Portugalia oraz Rumunia. Na Półwyspie Iberyjskim populacja ma spaść z 10,3 do 6,6 mln, co oznacza 36 procentowy spadek populacji.

Z kolei w Transylwanii i okolicy liczba ludności ma spaść z 19,4 mln do 13,3 mln, co jest równoznaczne ze spadkiem na poziomie 31 proc.

Wyraźny ubytek liczby mieszkańców ma także nastąpić we Włoszech. Tam ludność skurczy sie z poziomu 60,4 mln obecnie do poziomu 44,6 mln w 2100 roku. Oznacza to spadek aż o 26 proc.  

W niektórych krajach duży wzrost

Znajdą się jednak kraje, które zwiększą swoją populację. Najmocniej zrobią to Malta i Luksemburg. Na Malcie populacja ma wzrosnąć z 487 tys. obecnie do 712 tys. osób w 2100 roku (+46 proc.). W Luksemburgu natomiast populacja ma wzrosnąć z 613 tys. do 1,1 mln (+74 proc.). Oba te kraje należą jednak do stosunkowo mało ludnych w związku z tym tak wyraźne wzrosty populacji nie są niczym zaskakującym.

Z nieco ludniejszych krajów swoją populację wyraźnie zwiększy Szwecja, która w 2100 roku będzie liczyć 15,3 mln mieszkańców, co będzie 50 proc. wzrostem w stosunku do obecnego 10,2 mln.

Istotnie zwiększy się też liczba mieszkańców w Zjednoczonym Królestwie. Z obecnych 66,6 mln ma ona wzrosnąć do 84,7 mln osób, co jest równoznaczne ze wzrostem na poziomie 27 proc.

Starzejące się społeczeństwo

W podstawowym scenariuszu ludność UE będzie się starzeć. Przewiduje się, że odsetek dzieci zmniejszy się nieznacznie z 16 proc. na początku 2018 r. do 14 proc. w 2100 r. Podobnie, odsetek osób w wieku produkcyjnym w całkowitej populacji UE ma spaść z 65 proc. w 2018 r. do 55 proc. w 2100 r.

Natomiast udział osób w wieku 65 lat lub starszych w całkowitej liczbie ludności UE wzrośnie o 11 punktów procentowych, z 20 proc. na początku 2018 r. do 31 proc. do 2100 r. W tym samym okresie udział osób w wieku 80 lat i więcej zwiększy się prawie trzykrotnie – z 6 proc. do 15 proc..

W rezultacie przewiduje się, że średnia wieku wzrośnie z obecnych 43,1 lat do 48,7 w 2100 roku.

Population projections 2100 1

Do 2100 r. będzie przypadać mniej niż dwie osoby w wieku produkcyjnym na każdą osobę w wieku 65+ we wszystkich państwach członkowskich UE

W wyniku tych zmian populacji przewiduje się, że wskaźnik obciążenia demograficznego UE wzrośnie prawie dwukrotnie z 31 proc. w 2018 r. do 57 proc. w 2100 r. Odpowiada to mniej niż dwóm osobom w wieku produkcyjnym przypadającym na jedną osobę wieku 65 lat lub starszej w 2100 roku.

Przewiduje się, że do 2100 r. Wskaźnik obciążenia demograficznego wyniesie od 53% w Belgii, Luksemburgu i Szwecji do 70% w Portugalii i 72% w Chorwacji (fot. poniżej).

Population projections 2100 2

Gdyby każda osoba wchodząca na portal przelewała nam miesięcznie 30 gr, to bylibyśmy w stanie publikować każdego miesiąca kilkadziesiąt wysoko jakościowych analiz, które poprawiłyby jakość debaty publicznej w naszym kraju.

Możesz się do tego przyczynić udzielając nam wsparcia i przelewając na nr konta 49 1020 4027 0000 1302 1542 2304 dowolną kwotę.

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker