Polska

Polska z dodatnim saldem handlu zagranicznego po pięciu miesiącach

Obroty towarowe handlu zagranicznego w okresie styczeń – maj br. wyniosły w cenach bieżących 416,7 mld PLN w eksporcie oraz 415,8 mld PLN w imporcie. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 0,9 mld PLN, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego wyniosło minus 5,8 mld PLN. W porównaniu ze styczniem – majem 2018 roku eksport wzrósł o 9,6 proc., a import o 7,7 proc..

Obroty towarowe handlu zagranicznego wyrażone w dolarach USA i w euro

Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 110,2 mld USD, a import 109,9 mld USD (spadek odpowiednio w eksporcie o 0,9 proc., a w imporcie o 2,6 proc.). Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 0,3 mld USD, a w analogicznym okresie ub. r. wyniosło minus 1,7 mld USD.

Eksport wyrażony w euro wyniósł 97,0 mld EUR, a import 96,8 mld EUR (wzrost w eksporcie o 6,8 proc., a w imporcie o 4,9 proc.). Dodatnie saldo wyniosło 0,2 mld EUR, a w analogicznym okresie ub.r. wyniosło minus 1,4 mld EUR.

Obroty towarowe ogółem i według grup krajów

Największy udział w eksporcie ogółem Polska ma z krajami rozwiniętymi – 87,4 proc., w tym UE 80,4 proc. (wobec odpowiednio 87,6 proc., w tym UE 80,9 proc.).

W imporcie natomiast jest to – 66,4 proc., w tym UE 58,6 proc.(67,0 proc. w tym UE 59,8 proc. w analogicznym okresie ub. roku).

Natomiast najmniejszy udział odnotowano z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, który w eksporcie ogółem wyniósł 5,7 proc., a w imporcie 7,9 proc., wobec odpowiednio 5,4 proc. i 8,5 proc. w styczniu – maju 2018r.

Ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 78,2 mld zł i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – minus 9,2 mld zł. Dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi 88,3 mld zł, w tym z krajami UE saldo osiągnęło poziom 91,2 mld zł.

Obroty towarowe według ważniejszych krajów

W styczniu – maju br. wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano wzrost eksportu do wszystkich krajów z pierwszej dziesiątki naszych partnerów, a importu – z Chin, ze Stanów Zjednoczonych, z Hiszpanii, Niemiec, Francji, Holandii, Czech, Włoch oraz Belgii. Jedynym krajem z Top10, od którego mniej kupujemy niż przed rokiem jest Rosja. 

Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 66,6 proc. eksportu (w analogicznym okresie ub. r. 66,7 proc.), a importu ogółem – 63,8 proc. (wobec 64,7 proc. w styczniu – maju 2018 r.).

tabelka eksp

Handel z Niemcami

Udział Niemiec w eksporcie obniżył się w porównaniu z analogicznym okresem ub. r. o 0,5 p. proc. i wyniósł 27,5 proc., a w imporcie również o 0,5 p. proc. i stanowił 22,3 proc. Dodatnie saldo wyniosło 21,7 mld zł wobec 18,4 mld zł w analogicznym okresie ub. r.

Obserwator Gospodarczy, również zamierza osiągnąc dodatnie saldo, dlatego wszelka pomoc w osiągnięciu celu jest mile widziana. Gdyby każda osoba wchodząca na portal przelewała nam miesięcznie 30 gr, to bylibyśmy w stanie publikować każdego miesiąca kilkadziesiąt wysoko jakościowych analiz, które poprawiłyby jakość debaty publicznej w naszym kraju.

Możesz się do tego przyczynić udzielając nam wsparcia i przelewając na nr konta 49 1020 4027 0000 1302 1542 2304 dowolną kwotę.

Polecane artykuły

Back to top button