Polska

Polska z dodatnim saldem handlu zagranicznego po pięciu miesiącach

Obroty towarowe handlu zagranicznego w okresie styczeń – maj br. wyniosły w cenach bieżących 416,7 mld PLN w eksporcie oraz 415,8 mld PLN w imporcie. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 0,9 mld PLN, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego wyniosło minus 5,8 mld PLN. W porównaniu ze styczniem – majem 2018 roku eksport wzrósł o 9,6 proc., a import o 7,7 proc..

Obroty towarowe handlu zagranicznego wyrażone w dolarach USA i w euro

Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 110,2 mld USD, a import 109,9 mld USD (spadek odpowiednio w eksporcie o 0,9 proc., a w imporcie o 2,6 proc.). Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 0,3 mld USD, a w analogicznym okresie ub. r. wyniosło minus 1,7 mld USD.

Eksport wyrażony w euro wyniósł 97,0 mld EUR, a import 96,8 mld EUR (wzrost w eksporcie o 6,8 proc., a w imporcie o 4,9 proc.). Dodatnie saldo wyniosło 0,2 mld EUR, a w analogicznym okresie ub.r. wyniosło minus 1,4 mld EUR.

Obroty towarowe ogółem i według grup krajów

Największy udział w eksporcie ogółem Polska ma z krajami rozwiniętymi – 87,4 proc., w tym UE 80,4 proc. (wobec odpowiednio 87,6 proc., w tym UE 80,9 proc.).

W imporcie natomiast jest to – 66,4 proc., w tym UE 58,6 proc.(67,0 proc. w tym UE 59,8 proc. w analogicznym okresie ub. roku).

Natomiast najmniejszy udział odnotowano z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, który w eksporcie ogółem wyniósł 5,7 proc., a w imporcie 7,9 proc., wobec odpowiednio 5,4 proc. i 8,5 proc. w styczniu – maju 2018r.

Ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 78,2 mld zł i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – minus 9,2 mld zł. Dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi 88,3 mld zł, w tym z krajami UE saldo osiągnęło poziom 91,2 mld zł.

Obroty towarowe według ważniejszych krajów

W styczniu – maju br. wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano wzrost eksportu do wszystkich krajów z pierwszej dziesiątki naszych partnerów, a importu – z Chin, ze Stanów Zjednoczonych, z Hiszpanii, Niemiec, Francji, Holandii, Czech, Włoch oraz Belgii. Jedynym krajem z Top10, od którego mniej kupujemy niż przed rokiem jest Rosja. 

Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 66,6 proc. eksportu (w analogicznym okresie ub. r. 66,7 proc.), a importu ogółem – 63,8 proc. (wobec 64,7 proc. w styczniu – maju 2018 r.).

tabelka eksp

Handel z Niemcami

Udział Niemiec w eksporcie obniżył się w porównaniu z analogicznym okresem ub. r. o 0,5 p. proc. i wyniósł 27,5 proc., a w imporcie również o 0,5 p. proc. i stanowił 22,3 proc. Dodatnie saldo wyniosło 21,7 mld zł wobec 18,4 mld zł w analogicznym okresie ub. r.

Obserwator Gospodarczy, również zamierza osiągnąc dodatnie saldo, dlatego wszelka pomoc w osiągnięciu celu jest mile widziana. Gdyby każda osoba wchodząca na portal przelewała nam miesięcznie 30 gr, to bylibyśmy w stanie publikować każdego miesiąca kilkadziesiąt wysoko jakościowych analiz, które poprawiłyby jakość debaty publicznej w naszym kraju.

Możesz się do tego przyczynić udzielając nam wsparcia i przelewając na nr konta 49 1020 4027 0000 1302 1542 2304 dowolną kwotę.

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker