Uncategorized

Chiny z najgorszym wzrostem gospodarczym od blisko 30 lat

Chińska gospodarka urosła w drugim kwartale tego roku o 6,2 proc. w stosunku do II kwartału 2018 roku. W pierwszym kwartale wzrost wyniósł 6,4 proc., co ostatecznie przełożyło się na dynamikę PKB na poziomie 6,3 proc. w pierwszym półroczu.

Chiński urząd statystyczny ocenił, że dane z pierwszego półrocza pozwalają z optymizmem patrzeć na końcoworoczne prognozy, które przewidują, że w 2019 roku wzrost gospodarczy zawrze się w przedziale od 6 do 6,5 proc.

Najnowsze dane nie są jednak danymi pozytywnymi. Wzrost gospodarczy na poziomie 6,2 proc. był najniższym wzrostem kwartalnym od co najmniej 1992 roku, czyli od momentu, gdy są publikowane dane kwartalne dla wzrostu gospodarczego. Nie są one jednak zaskoczeniem, gdyż podobnie prognozowali analitycy.

Warto jednak dodać, że wielu ekonomistów ma podejrzenia co do autentyczności publikowanych przez chiński urząd statystyczny danych. Wielu specjalistów twierdzi, że są one zawyżane i w rzeczywistości są niższe niż się podaje.

Chińczycy widząc słabnącą moc swojej gospodarki postanowili działać. Bank centralny od początku 2018 roku obniżył już sześć razy stopę rezerw obowiązkowych dla banków komercyjnych, co zmniejszyło wymagania wobec wielkości posiadanych rezerw pieniężnych, a co za tym idzie nadwyżki mogły być wykorzystane do wykreowania nowych kredytów, które pobudzą gospodarkę. Szacuje się, że w tym roku mają być jeszcze dwie obniżki stopy rezerw obowiązkowych.

Ponadto zwiększane są inwestycje infrastrukturalne oraz redukowane są podatki, które mają wspomóc funkcjonowanie przedsiębiorców dotkniętych wojną handlową. Przedstawione działania to nic innego jak czysty keynesizm, który zdaniem Chińczyków ma być lekarstwem na pobudzenie gospodarki Państwa Środka.

Gdyby każda osoba wchodząca na portal przelewała nam miesięcznie 30 gr, to bylibyśmy w stanie publikować każdego miesiąca kilkadziesiąt wysoko jakościowych analiz, które poprawiłyby jakość debaty publicznej w naszym kraju.

Możesz się do tego przyczynić udzielając nam wsparcia i przelewając na nr konta 49 1020 4027 0000 1302 1542 2304 dowolną kwotę.

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker