Polska

Płace i zatrudnienie ciągle rosną

W czerwcu 2019 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 2,8 proc. r/r i wyniosło 6393,8 tys., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 5,3 proc. r/r i wyniosło 5104,46 zł.

Ponadto w okresie I – VI 2019 przeciętna pensja wzrosła o 6,8 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Jest to efektem wzrostu odnotowanego we wszystkich sekcjach PKD od 2,5 proc. w sekcji „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę” do 9,2 proc. w sekcji „Administrowanie i działalność wspierająca”.

Dane dotyczą podmiotów, w których liczba pracujących przekracza 9 osób.

 

U nas płace nie rosną, ale portal wręcz przeciwnie. Jeśli chcesz mieć w tym swój udział, to możesz się do tego przyczynić udzielając nam wsparcia i przelewając na nr konta 49 1020 4027 0000 1302 1542 2304 dowolną kwotę.

Polecane artykuły

Back to top button