Polska

Płace i zatrudnienie ciągle rosną

W czerwcu 2019 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 2,8 proc. r/r i wyniosło 6393,8 tys., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 5,3 proc. r/r i wyniosło 5104,46 zł.

Ponadto w okresie I – VI 2019 przeciętna pensja wzrosła o 6,8 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Jest to efektem wzrostu odnotowanego we wszystkich sekcjach PKD od 2,5 proc. w sekcji „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę” do 9,2 proc. w sekcji „Administrowanie i działalność wspierająca”.

Dane dotyczą podmiotów, w których liczba pracujących przekracza 9 osób.

 

U nas płace nie rosną, ale portal wręcz przeciwnie. Jeśli chcesz mieć w tym swój udział, to możesz się do tego przyczynić udzielając nam wsparcia i przelewając na nr konta 49 1020 4027 0000 1302 1542 2304 dowolną kwotę.

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker