Polska

W lipcu pogorszyły się nastroje konsumentów

W lipcu 2019 r. odnotowano pogorszenie zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca – możemy przeczytać w informacji opublikowanej przez GUS.

Statystycy badając nastroje konsumenckie korzystają z dwóch wskaźników – bieżącego wskaźnika ufności konsumenckiej (BWUK) oraz wyprzedzającego wskaźnika ufności konsumenckiej (WWUK).

Obydwa wskaźniki ufności konsumenckiej mogą przyjmować wartości od –100 do +100. Wartość dodatnia oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych optymistycznie nad konsumentami nastawionymi pesymistycznie, natomiast wartość ujemna oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych pesymistycznie nad konsumentami nastawionymi optymistycznie.

BWUK w lipcu był o 0,6 p. proc. niższy niż w czerwcu i wyniósł 9. Wartość wskaźnika zaniżana była przez ocenę obecnej sytuacji finansowej gospodarstw domowych oraz obawy o przyszłą sytuację ekonomiczną kraju. Z kolei zawyżany był przez ocenę przyszłej sytuacji finansowej gospodarstw domowych.

Z kolei WWUK opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcyjne spadł w stosunku do czerwca o 1,9 p. proc. i zatrzymał się na poziomie 5,9. Na spadek wartości wskaźnika w największym stopniu wpłynęła ocena przyszłego poziomu bezrobocia. Wartości niższe odnotowano również dla ocen możliwości przyszłego oszczędzania pieniędzy oraz przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju. Poprawa nastąpiła jedynie w zakresie oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego.

Nasze nastroje się poprawiają, gdy możemy rozwijać nasz portal. Jeśli chcesz mieć w tym swój udział, to możesz się do tego przyczynić udzielając nam wsparcia i przelewając na nr konta 49 1020 4027 0000 1302 1542 2304 dowolną kwotę.

Polecane artykuły

Back to top button