Polska

W lipcu pogorszyły się nastroje konsumentów

W lipcu 2019 r. odnotowano pogorszenie zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca – możemy przeczytać w informacji opublikowanej przez GUS.

Statystycy badając nastroje konsumenckie korzystają z dwóch wskaźników – bieżącego wskaźnika ufności konsumenckiej (BWUK) oraz wyprzedzającego wskaźnika ufności konsumenckiej (WWUK).

Obydwa wskaźniki ufności konsumenckiej mogą przyjmować wartości od –100 do +100. Wartość dodatnia oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych optymistycznie nad konsumentami nastawionymi pesymistycznie, natomiast wartość ujemna oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych pesymistycznie nad konsumentami nastawionymi optymistycznie.

BWUK w lipcu był o 0,6 p. proc. niższy niż w czerwcu i wyniósł 9. Wartość wskaźnika zaniżana była przez ocenę obecnej sytuacji finansowej gospodarstw domowych oraz obawy o przyszłą sytuację ekonomiczną kraju. Z kolei zawyżany był przez ocenę przyszłej sytuacji finansowej gospodarstw domowych.

Z kolei WWUK opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcyjne spadł w stosunku do czerwca o 1,9 p. proc. i zatrzymał się na poziomie 5,9. Na spadek wartości wskaźnika w największym stopniu wpłynęła ocena przyszłego poziomu bezrobocia. Wartości niższe odnotowano również dla ocen możliwości przyszłego oszczędzania pieniędzy oraz przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju. Poprawa nastąpiła jedynie w zakresie oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego.

Nasze nastroje się poprawiają, gdy możemy rozwijać nasz portal. Jeśli chcesz mieć w tym swój udział, to możesz się do tego przyczynić udzielając nam wsparcia i przelewając na nr konta 49 1020 4027 0000 1302 1542 2304 dowolną kwotę.

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker