Polska

Produkcja sprzedana w przemyśle jednocześnie rośnie i spada

W czerwcu br. produkcja sprzedana przemysłu była niższa o 2,7 proc. w porównaniu z czerwcem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 6,7 proc., natomiast w porównaniu z majem br. spadła o 5,9 proc.

W okresie styczeń–czerwiec br. produkcja sprzedana przemysłu była o 5,1 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 6,2 proc..

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym,  w czerwcu  br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 2,7 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 2,0 proc. niższym w porównaniu z majem br.

Niższy poziom produkcji sprzedanej w czerwcu tego roku w porównaniu do analogicznego miesiąca 2018 roku wynika prawdopodobnie z faktu, że Boże Ciało przypadało w tym roku w czerwcu, natomiast w ubiegłym roku był to ostatni dzień maja. To wpłynęło na sprzedaż w przemyśle. Jednak po wyrównaniu sezonowym, czyli po uwzględnieniu liczby dni pracujących produkcja okazuje się wyższa niż przed rokiem.

Niemniej jednak niższa sprzedaż niż w maju tego roku może nieco martwić w kontekście przyszłości gospodarczej.

produkcja lipiec

W większości głównych grupowań przemysłowych w czerwcu br. odnotowano spadek produkcji w skali roku. Produkcja dóbr zaopatrzeniowych spadła o 5,3 proc., dóbr inwestycyjnych – o 3,6 proc., dóbr konsumpcyjnych trwałych – o 3,3 proc. a konsumpcyjnych nietrwałych – o 1,0 proc.. Zwiększyła się natomiast nieznacznie produkcja dóbr związanych z energią – o 0,8 proc..

Trzeba jednak pamiętać, że powyższe dane nie są danymi wyrównanymi sezonowo.

U nas produkcja tylko rośnie niezależnie od dni pracujących. Chcemy też ją ciągle zwiększać zamawiając kolejne teksty u dziennikarzy. Jeśli chcesz mieć w tym swój udział, to możesz się do tego przyczynić udzielając nam wsparcia i przelewając na nr konta 49 1020 4027 0000 1302 1542 2304 dowolną kwotę.

Polecane artykuły

Back to top button