Europa

Spada umieralność w UE. W Polsce jest jednak ciągle wysoka

W 2016 r. w Unii Europejskiej zmarło 5,1 mln osób, około 80 000 mniej niż w poprzednim roku. Jedna trzecia tych zgonów wystąpiła wśród osób w wieku poniżej 75 lat (1,7 miliona, 33 proc.), podczas gdy 1,5 miliona osób zmarło między 75 a 85 rokiem życia (29 proc.). W 2016 r. 1,9 miliona zgonów dotyczyło osób w wieku 85 lat i więcej (38 proc.) – wynika z danych Eurostatu.

Ataki serca, udary, nowotwory: główne przyczyny zgonów w UE

W 2016 roku nieco ponad 1,8 miliona osób zmarło z powodu chorób układu krążenia (głównie zawałów serca i udarów mózgu), podczas gdy 1,3 miliona zmarło na nowotwory. Były to dwie główne przyczyny zgonów w UE, odpowiedzialne za 36 proc. i 26 proc. wszystkich śmierci. Choroby układu krążenia były główną przyczyną zgonów we wszystkich państwach członkowskich UE, z wyjątkiem Danii, Francji, Holandii i Wielkiej Brytanii, gdzie najwięcej osób zabił rak.

Trzecią główną przyczyną zgonów w UE były choroby układu oddechowego, które w 2016 r. zabiły 422 000 osób (8 proc. wszystkich zgonów w UE).

Znaczna część przypadków śmiertelnych w UE wynikała również z wypadków i innych zewnętrznych przyczyn zgonów (237 000 zgonów, 5 proc. wszystkich zgonów w UE), chorób układu trawiennego (222 000 zgonów, 4 proc.), chorób psychicznych i chorób behawioralnych, takich jak demencja (220 000 zgonów, 4 proc.) oraz chorób układu nerwowego, w tym choroba Alzheimera (219 000 zgonów, 4 proc.).

Wskaźnik śmiertelności najwyższy w Bułgarii, najniższy w Hiszpanii

Aby dokonać rzetelnego porównania między krajami, bezwzględna liczba zgonów w państwach członkowskich musi być dostosowana do wielkości i struktury populacji.

Wskaźnik śmiertelności wynosił średnio 1 002 zgonów na 100 000 mieszkańców w UE w 2016 r.

Z 1 602 zgonów na 100 000 mieszkańców Bułgaria miała najwyższy wskaźnik śmiertelności w UE w 2016 r. Dalej były Łotwa i Rumunia (po 1 476), Litwa (1 455) i Węgry (1 425).

Na przeciwnym końcu skali znalazła się Hiszpania (829 zgonów na 100 000 mieszkańców), która wyprzedziła Francję (838), Włochy (843), Maltę (882), Luksemburg (905 ) i Szwecję (913).

Polsce zdecydowanie bliżej do pierwszej grupy krajów niż do drugiej. W 2016 roku na 100 000 mieszkańców umierało 1218 osób. To ósmy najgorszy wynik w UE. Co ciekawe zdecydowanie mocniej zawyżają go mężczyźni.

Średnia śmiertelność w UE wśród kobiet to 818 zgonów na 100 000 kobiet. W Polsce jest ten wskaźnik nieco wyższy i wynosi 941 zgonów. Różnica nie jest jednak olbrzymia. O wiele gorzej jest w przypadku mężczyzn. Średnio w UE przypada 1250 zgonów na 100 000 mężczyzn. W Polsce jest to aż 1616 zgonów.

eurostatzgon

Patrząc na powyższy wykres widać znaczącą różnicę pomiędzy krajami nowej i starej* UE. W momencie gdy pojawiają się wyniki dla krajów Starej UE następuje nagłe odcięcie słupków i śmiertelność staje się o wiele niższa.

Wysoka śmiertelność w krajach naszego regionu wynika prawdopodobnie z nie najlepszego stanu służby zdrowia, ale także z bardzo niezdrowego stylu życia. W rankingach krajów gdzie pije się najwięcej alkoholu w przeliczeniu na jednego mieszkańca zdecydowanie przoduje region Europy Środkowo-Wschodniej. Nie stronimy też od papierosów, za to lubimy stronić od lekarzy, zwłaszcza mężczyźni, co widać w statystykach.

*do starej UE zaliczone zostały również Słowenia i Malta, które odbiegają poziomem rozwoju od krajów naszego regionu.

Gdyby każda osoba wchodząca na portal przelewała nam miesięcznie 30 gr, to bylibyśmy w stanie publikować każdego miesiąca kilkadziesiąt jakościowcyh analiz, które poprawiłyby jakość debaty publicznej w naszym kraju.

Możesz się do tego przyczynić udzielając nam wsparcia i przelewając na nr konta 49 1020 4027 0000 1302 1542 2304 dowolną kwotę.


Polecane artykuły

Back to top button