Uncategorized

Polska najmniej turystycznym krajem w OECD

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) opublikowała dane dotyczące znaczenia turystyki w PKB państw członkowskich. Z danych wynika, że w Polsce przychody z turystyki w stosunku do PKB są najniższe w całej organizacji.

Najwyższe znaczenie turystyka ma w krajach typowo turystycznych, czyli w Hiszpanii, gdzie odpowiada za 11,1 proc. PKB, w Portugalii gdzie jest to 9,2 proc. PKB oraz w Meksyku (8,6 proc.). Na dalszych miejscach jest Islandia (8,4 proc.), Francja (7,1 proc.), Grecja (6,4 proc.) oraz Włochy (6 proc.), czyli kraje bardzo mocno kojarzone z turystyką.  

Średnia dla krajów OECD wynosi 4,2 proc. i co ważne więcej krajów znajduje się poniżej tej średniej.

Najmniejszy udział w PKB turystyka ma w Polsce (1,2 proc.), Luksemburgu oraz Danii (w obu po 1,7 proc.). Poniżej 2 proc. jest jeszcze w Korei Południowej (1,8 proc.) oraz Japonii (1,9 proc.).

oecd turystylka

Warto jednak zauważyć, że dane dla Polski jako jedne z niewielu pochodzą z 2013 roku. Dla pozostałych krajów są to w głównej mierze dane z 2015 roku. Niemniej jednak mamy potencjał do wzrostu zwłaszcza, że Polska może się poszczycić wieloma pięknymi terenami i historią, które niewątpliwie wpływają na rozwój turystyki.

Dla porównania w Niemczech i Holandii udział turystyki w PKB wynosi 3,9 proc. W Węgrzech, Estonii i Łotwie są to jeszcze większe liczby przekraczające średnią OECD, jednak należy pamiętać, że są to względnie małe gospodarki, dla których stosunkowo niewielkie przychody z turystyki mogą mieć duże znaczenie dla PKB.  

Należy także zauważyć, że mały udział turystyki w PKB pokazuje, że gospodarka jest bardziej odporna na kryzysy, które w pierwszej kolejności dotykają branże turystyczną. Właśnie ze względu na fakt, że podróże są traktowane jako swego rodzaju dobro luksusowe, to rezygnuje się z nich w pierwszej kolejności, w sytuacji pogarszającego się stanu finansów domowych. Podobnie jest w przypadku samochodów.

Gdyby każda osoba wchodząca na portal przelewała nam miesięcznie 30 gr, to bylibyśmy w stanie publikować każdego miesiąca kilkadziesiąt jakościowcyh analiz, które poprawiłyby jakość debaty publicznej w naszym kraju.

Możesz się do tego przyczynić udzielając nam wsparcia i przelewając na nr konta 49 1020 4027 0000 1302 1542 2304 dowolną kwotę.

Polecane artykuły

Sprawdź również
Close
Back to top button