Uncategorized

Polska najmniej turystycznym krajem w OECD

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) opublikowała dane dotyczące znaczenia turystyki w PKB państw członkowskich. Z danych wynika, że w Polsce przychody z turystyki w stosunku do PKB są najniższe w całej organizacji.

Najwyższe znaczenie turystyka ma w krajach typowo turystycznych, czyli w Hiszpanii, gdzie odpowiada za 11,1 proc. PKB, w Portugalii gdzie jest to 9,2 proc. PKB oraz w Meksyku (8,6 proc.). Na dalszych miejscach jest Islandia (8,4 proc.), Francja (7,1 proc.), Grecja (6,4 proc.) oraz Włochy (6 proc.), czyli kraje bardzo mocno kojarzone z turystyką.  

Średnia dla krajów OECD wynosi 4,2 proc. i co ważne więcej krajów znajduje się poniżej tej średniej.

Najmniejszy udział w PKB turystyka ma w Polsce (1,2 proc.), Luksemburgu oraz Danii (w obu po 1,7 proc.). Poniżej 2 proc. jest jeszcze w Korei Południowej (1,8 proc.) oraz Japonii (1,9 proc.).

oecd turystylka

Warto jednak zauważyć, że dane dla Polski jako jedne z niewielu pochodzą z 2013 roku. Dla pozostałych krajów są to w głównej mierze dane z 2015 roku. Niemniej jednak mamy potencjał do wzrostu zwłaszcza, że Polska może się poszczycić wieloma pięknymi terenami i historią, które niewątpliwie wpływają na rozwój turystyki.

Dla porównania w Niemczech i Holandii udział turystyki w PKB wynosi 3,9 proc. W Węgrzech, Estonii i Łotwie są to jeszcze większe liczby przekraczające średnią OECD, jednak należy pamiętać, że są to względnie małe gospodarki, dla których stosunkowo niewielkie przychody z turystyki mogą mieć duże znaczenie dla PKB.  

Należy także zauważyć, że mały udział turystyki w PKB pokazuje, że gospodarka jest bardziej odporna na kryzysy, które w pierwszej kolejności dotykają branże turystyczną. Właśnie ze względu na fakt, że podróże są traktowane jako swego rodzaju dobro luksusowe, to rezygnuje się z nich w pierwszej kolejności, w sytuacji pogarszającego się stanu finansów domowych. Podobnie jest w przypadku samochodów.

Gdyby każda osoba wchodząca na portal przelewała nam miesięcznie 30 gr, to bylibyśmy w stanie publikować każdego miesiąca kilkadziesiąt jakościowcyh analiz, które poprawiłyby jakość debaty publicznej w naszym kraju.

Możesz się do tego przyczynić udzielając nam wsparcia i przelewając na nr konta 49 1020 4027 0000 1302 1542 2304 dowolną kwotę.

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker