Europa

Coraz mniej niemowląt umiera. Są jednak kraje, które mają co nadrabiać

W Unii Europejskiej w 2017 r. około 18 200 dzieci zmarło przed osiągnięciem pierwszego roku życia. Oznacza to, że wskaźnik śmiertelności niemowląt wyniósł 3,6 zgonów na 1000 żywych urodzeń – podaje Eurostat.

W ciągu 10 lat od 2007 r. do 2017 r. wskaźnik umieralności niemowląt w UE spadł z 4,4 zgonów na 1000 urodzeń żywych do 3,6 zgonów na 1000 żywych urodzeń. Rozszerzając analizę o kolejne 10 lat, w 1997 roku wskaźnik umieralności niemowląt był prawie dwa razy wyższy niż obecnie (6,8 zgonów na 1000 w 1997 r.).

W 2017 r. najwyższe wskaźniki umieralności niemowląt w UE odnotowano na Malcie i w Rumunii (w obu krajach 6,7 zgonów na 1 000 żywych urodzeń). Wysoki był również w Bułgarii (6,4), a najniższy na Cyprze (1,3) i Finlandii (2,0).

W Polsce umieralność dzieci do pierwszego roku życia jest nieco powyżej średniej unijnej i wynosi 4 zgony na 1000 żywych urodzeń. Widać na tej płaszczyźnie znaczny progres, gdyż jeszcze 10 lat wcześniej – w 2007 roku – śmiertelność wśród niemowląt była o połowę wyższa i wynosiła równe 6.

Oprócz krajów UE Eurostat prezentuje również dane dla innych państw. Wartą uwagi jest Islandia, gdzie współczynnik śmiertelności wśród dzieci do pierwszego roku życia wynosi 2,7. Niemniej jednak ze względu na małą populację, na Islandii ulega on dużym wahaniom. Rok wcześniej było to zaledwie 0,7. Z reguły jednak współczynnik przyjmuje wartość w okolicach 2 – 2,5.

67498232 721811271583511 3141954970014711808 n

Z przedstawionych krajów bardzo wysoki współczynnik jest w Azerbejdżanie, który w 2017 roku był równy 11,8 zgonów na 1000 żywych urodzeń. Na przestrzeni ostatnich 10 lat praktycznie nic się w tej kwestii nie poprawiło. Można nawet powiedzieć, że zanotowano pogorszenie sytuacji, gdyż w 2007 roku wskaźnik przyjmował wartość 10,1.  

Zaskakująco duży progres zaliczyła natomiast Czarnogóra. W 2007 roku śmiertelność wśród dzieci do pierwszego roku życia wynosiła 11 na 1000 żywych urodzeń. Od tamtej pory systematycznie spada i w 2017 roku wyniosła zaledwie 1,3. Oczywiście należy mieć na uwadze, że Czarnogóra jest krajem o stosunkowo małej populacji, co może nieco zakłamywać dane podobnie jak na Islandii, jednak w poprzednich dwóch latach wskaźnik ten nie przekraczał poziomu 3,5. Można w związku z tym śmiało stwierdzić, że na tej płaszczyźnie Czarnogórcy zanotowali olbrzymi progres.

W długiej perspektywie będzie dalej notować spadek śmiertelności wśród niemowląt. Liczby te będą spadać jednak osiągnięcie zera w perspektywie długoterminowej jest niemożliwe m.in. ze względu na wypadki losowe.

Gdyby każda osoba wchodząca na portal przelewała nam miesięcznie 30 gr, to bylibyśmy w stanie publikować każdego miesiąca kilkadziesiąt jakościowcyh analiz, które poprawiłyby jakość debaty publicznej w naszym kraju.

Możesz się do tego przyczynić udzielając nam wsparcia i przelewając na nr konta 49 1020 4027 0000 1302 1542 2304 dowolną kwotę.

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker