Uncategorized

Im bogatszy kraj, tym mniej osób na samozatrudnieniu

Międzynarodowa Organizacja Pracy opublikowała dane dotyczące samozatrudnienia, z których wynika, że im kraj lepiej rozwinięty, tym odsetek osób na samozatrudnieniu jest mniejszy.

Najwyższy odsetek osób na samozatrudnieniu jest w Brunei i w Republice Środkowoafrykańskiej gdzie wynosi on odpowiednio 94,7 proc. oraz 94,6 proc.  w ogóle zatrudnionych. Powyżej progu 90 proc. jest jeszcze Czad (93,3 proc.), Gwinea (91,7 proc.) oraz Mali (90,2 proc.). Na dalszych miejscach de facto można znaleźć tylko biedne kraje afrykańskie oraz azjatyckie.

Pierwszym krajem spoza tych dwóch kontynentów jest Albania z udziałem osób samozatrudnionych w ogóle zatrudnionych na poziomie 57,3 proc. W jej otoczeniu można znaleźć kraje Ameryki Południowej i Środkowej oraz kraje kaukaskie, które nie należą do najbogatszych na świecie, jednak nie można ich uznać również za najbiedniejsze.

Pierwszy krajem Zachodu, który można napotkać w zestawieniu jest Grecja, gdzie odsetek samozatrudnionych wynosi 34 proc. i jest to w porównaniu do reszty Europy Zachodniej i Środkowej bardzo wysoki odsetek. Wynika to w dużej mierze również z panującego kryzysu, z którym Hellenowie się borykają od dekady.

Najniższy odsetek osób samozatrudnionych jest w Katarze, gdzie wynosi on 0,4 proc. ogółu zatrudnionych w tym kraju. Drugie i trzecie miejsce zajmują bliskie mu kulturowo i wielkościowo kraje jak Kuwejt (1,7 proc.) oraz Bahrajn (2,7 proc.). Z nieco większych krajów wysoko jest Norwegia (6,5 proc.) oraz USA (6,2 proc.).

Polska na tle krajów Unii Europejskiej ma niestety stosunkowo wysoki wskaźnik samozatrudnienia, który obecnie wynosi 20,3 proc. i jest niższy niż we Włoszech (23,2 proc.), ale za to wyraźnie wyższy niż w Litwie gdzie wynosi on 12 proc. Analizując cały region EŚW widać, że Polska mocno odstaje od niego pod tym względem. Najbliżej są Czesi z samozatrudnieniem na poziomie 17 proc. Potem są Słowacy (15,2 proc.), Słoweńcy (14,4 proc.), Łotysze (12,6 proc.), czy też m.in. Estończycy (10,1 proc.).

Powyższe dane potwierdzają dotychczasowe analizy ekonomistów, że polski rynek pracy jest rynkiem wadliwym i antyinnowacyjnym za co w dużej mierze odpowiada duży odsetek osób samozatrudnionych. Potwierdzają się również tezy, że wartości te są wysokie nawet przy porównaniu do krajów z naszej części kontynentu, które są na podobnym poziomie rozwoju gospodarczego co my.

Im bogatszy kraj tym mniej samozatrudnionych

Analizując ranking krajów pod względem odsetka osób samozatrudnionych w ogóle zatrudnionych można dostrzec, że im kraj bogatszych, tym udział tych osób jest mniejszy. Wydaje się istnieć wysoka ujemna korelacja pomiędzy wielkością PKB a odsetkiem samozatrudnionych.

Na swój sposób potwierdza to również poniższa grafika sporządzona przez Statistę, na której podane są wybrane kraje świata wraz z odsetkiem osób samozatrudnionych. Trudno nie dostrzec zależności.

chartoftheday 18908 self employed workers by country n

 Gdyby każda osoba wchodząca na portal przelewała nam miesięcznie 30 gr, to bylibyśmy w stanie publikować każdego miesiąca kilkadziesiąt jakościowcyh analiz, które poprawiłyby jakość debaty publicznej w naszym kraju. Możesz się do tego przyczynić udzielając nam wsparcia i przelewając na nr konta 49 1020 4027 0000 1302 1542 2304 dowolną kwotę.

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker