Gospodarka

Bilans handlu zagranicznego Polski po półroczu na lekkim minusie

Obroty towarowe handlu zagranicznego w okresie styczeń – czerwiec br. wyniosły w cenach bieżących 495,0 mld PLN w eksporcie oraz 495,8 mld PLN w imporcie. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 0,8 mld PLN, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego wyniosło minus 7,9 mld PLN. W porównaniu ze styczniem – czerwcem 2018 roku eksport wzrósł o 6,6%, a import o 5,0 proc. – podaje GUS

Obroty towarowe handlu zagranicznego wyrażone w dolarach USA i w euro

Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 130,4 mld USD, a import 130,7 mld USD (spadek odpowiednio w eksporcie o 2,7%, a w imporcie o 4,2%). Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 0,3 mld USD, a w analogicznym okresie ub. r. wyniosło minus 2,3 mld USD.

Eksport wyrażony w euro wyniósł 115,2 mld EUR, a import 115,4 mld EUR (wzrost w eksporcie o 4,3%, a w imporcie o 2,8%). Ujemne saldo wyniosło 0,2 mld EUR, a w analogicznym okresie ub. r. wyniosło minus 1,9 mld EUR.

Obroty towarowe ogółem i według grup krajów

Największy udział w eksporcie ogółem Polska ma z krajami rozwiniętymi – 87,3 proc., w tym UE 80,2 proc. (87,5 proc. w tym 80,9 proc. w UE w roku ubiegłym), a w imporcie – 66,6 proc., w tym UE 58,8 proc. (wobec odpowiednio 67,2 proc., w tym UE 59,9 proc. w analogicznym okresie ub. roku).

Natomiast najmniejszy udział odnotowano z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, który w eksporcie ogółem wyniósł 5,8 proc. (5,5 proc. w pierwszym półroczu 2018), a w imporcie 7,8 proc. (wobec odpowiednio 8,6 proc. w styczniu – czerwcu 2018 r.).

Ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 92,3 mld zł (minus 24,3 mld USD, minus 21,5 mld EUR) i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – minus 10,1 mld zł (minus 2,6 mld USD, minus 2,3 mld EUR).

Dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi 101,6 mld zł (26,7 mld USD, 23,6 mld EUR), w tym z krajami UE saldo osiągnęło poziom 105,4 mld zł (27,8 mld USD, 24,5 mld EUR).

Obroty towarowe według ważniejszych krajów

W styczniu – czerwcu br. wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano wzrost eksportu do wszystkich krajów z pierwszej dziesiątki naszych partnerów, a importu – z Chin, ze Stanów Zjednoczonych, Hiszpanii, Holandii, Francji oraz Niemiec.

tabela handelvi

Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 66,4 proc. eksportu (w analogicznym okresie ub. r. 66,7 proc.), a importu ogółem – 64,0 proc. (wobec 65,3 proc. w styczniu – czerwcu 2018 r.).

Udział Niemiec w eksporcie obniżył się w porównaniu z analogicznym okresem ub. r. o 0,7 p. proc. i wyniósł 27,3 proc., a w imporcie o 0,6 p. proc. i stanowił 22,3 proc. Dodatnie saldo wyniosło 24,4 mld zł (6,4 mld USD, 5,7 mld EUR) wobec 22,1 mld zł (6,4 mld USD, 5,3 mld EUR) w analogicznym okresie ub. r. Z kolei udział Rosji w polskim imporcie zmalał o 1 p. proc.

W danych zaprezentowanych przez GUS widać kierunek prowadzonej przez rząd polityki zagranicznej. Wyraźnie spada udział Rosji w polskim imporcie, a rośnie natomiast znaczenie handlowe USA. Jest to m.in. skutkiem dywersyfikacji dostaw gazu.

Gdyby każda osoba wchodząca na portal przelewała nam miesięcznie 30 gr, to bylibyśmy w stanie publikować każdego miesiąca kilkadziesiąt jakościowcyh analiz, które poprawiłyby jakość debaty publicznej w naszym kraju.

Możesz się do tego przyczynić udzielając nam wsparcia i przelewając na nr konta 49 1020 4027 0000 1302 1542 2304 dowolną kwotę.

Polecane artykuły

Back to top button