Gospodarka

Bilans handlu zagranicznego Polski po półroczu na lekkim minusie

Obroty towarowe handlu zagranicznego w okresie styczeń – czerwiec br. wyniosły w cenach bieżących 495,0 mld PLN w eksporcie oraz 495,8 mld PLN w imporcie. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 0,8 mld PLN, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego wyniosło minus 7,9 mld PLN. W porównaniu ze styczniem – czerwcem 2018 roku eksport wzrósł o 6,6%, a import o 5,0 proc. – podaje GUS

Obroty towarowe handlu zagranicznego wyrażone w dolarach USA i w euro

Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 130,4 mld USD, a import 130,7 mld USD (spadek odpowiednio w eksporcie o 2,7%, a w imporcie o 4,2%). Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 0,3 mld USD, a w analogicznym okresie ub. r. wyniosło minus 2,3 mld USD.

Eksport wyrażony w euro wyniósł 115,2 mld EUR, a import 115,4 mld EUR (wzrost w eksporcie o 4,3%, a w imporcie o 2,8%). Ujemne saldo wyniosło 0,2 mld EUR, a w analogicznym okresie ub. r. wyniosło minus 1,9 mld EUR.

Obroty towarowe ogółem i według grup krajów

Największy udział w eksporcie ogółem Polska ma z krajami rozwiniętymi – 87,3 proc., w tym UE 80,2 proc. (87,5 proc. w tym 80,9 proc. w UE w roku ubiegłym), a w imporcie – 66,6 proc., w tym UE 58,8 proc. (wobec odpowiednio 67,2 proc., w tym UE 59,9 proc. w analogicznym okresie ub. roku).

Natomiast najmniejszy udział odnotowano z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, który w eksporcie ogółem wyniósł 5,8 proc. (5,5 proc. w pierwszym półroczu 2018), a w imporcie 7,8 proc. (wobec odpowiednio 8,6 proc. w styczniu – czerwcu 2018 r.).

Ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 92,3 mld zł (minus 24,3 mld USD, minus 21,5 mld EUR) i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – minus 10,1 mld zł (minus 2,6 mld USD, minus 2,3 mld EUR).

Dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi 101,6 mld zł (26,7 mld USD, 23,6 mld EUR), w tym z krajami UE saldo osiągnęło poziom 105,4 mld zł (27,8 mld USD, 24,5 mld EUR).

Obroty towarowe według ważniejszych krajów

W styczniu – czerwcu br. wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano wzrost eksportu do wszystkich krajów z pierwszej dziesiątki naszych partnerów, a importu – z Chin, ze Stanów Zjednoczonych, Hiszpanii, Holandii, Francji oraz Niemiec.

tabela handelvi

Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 66,4 proc. eksportu (w analogicznym okresie ub. r. 66,7 proc.), a importu ogółem – 64,0 proc. (wobec 65,3 proc. w styczniu – czerwcu 2018 r.).

Udział Niemiec w eksporcie obniżył się w porównaniu z analogicznym okresem ub. r. o 0,7 p. proc. i wyniósł 27,3 proc., a w imporcie o 0,6 p. proc. i stanowił 22,3 proc. Dodatnie saldo wyniosło 24,4 mld zł (6,4 mld USD, 5,7 mld EUR) wobec 22,1 mld zł (6,4 mld USD, 5,3 mld EUR) w analogicznym okresie ub. r. Z kolei udział Rosji w polskim imporcie zmalał o 1 p. proc.

W danych zaprezentowanych przez GUS widać kierunek prowadzonej przez rząd polityki zagranicznej. Wyraźnie spada udział Rosji w polskim imporcie, a rośnie natomiast znaczenie handlowe USA. Jest to m.in. skutkiem dywersyfikacji dostaw gazu.

Gdyby każda osoba wchodząca na portal przelewała nam miesięcznie 30 gr, to bylibyśmy w stanie publikować każdego miesiąca kilkadziesiąt jakościowcyh analiz, które poprawiłyby jakość debaty publicznej w naszym kraju.

Możesz się do tego przyczynić udzielając nam wsparcia i przelewając na nr konta 49 1020 4027 0000 1302 1542 2304 dowolną kwotę.

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker