Polska

Produkcja sprzedana w przemyśle ciągle rośnie

W lipcu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 5,8 proc. w porównaniu z lipcem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 10,3 proc., natomiast w porównaniu z czerwcem br. wzrosła o 2,8 proc. – podaje Głównu Urząd Statystyczny.

W okresie styczeń – lipiec br. produkcja sprzedana przemysłu była o 5,1 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 6,7 proc.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w lipcu br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 3,7 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,9 proc. wyższym w porównaniu z czerwcem br. i to jest de facto najważniejsza informacja, która pokazuje realny wzrost  produkcji, a nie jak powszechnie się sądzi bez porównań sezonowych. 

produkcja sprzedana

Według wstępnych danych w lipcu br., w stosunku do lipca ub. roku, wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 25 (spośród 34) działach przemysłu, m.in.:

  • w produkcji pozostałego sprzętu transportowego – o 26,3 proc.,
  • urządzeń elektrycznych – o 16,5 proc.,
  • napojów – o 15,4 proc.,
  • pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 11,1 proc.,
  • wyrobów tekstylnych – o 9,7 proc.,
  • wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 8,0 proc.,
  • wyrobów z metali – o 6,5 proc.

Udział wartości produkcji działów przemysłu, w których odnotowano wzrost, wyniósł 85,2 proc.

produkcja sprzedana2

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z lipcem ub. roku, wystąpił w 9 działach, m.in.:

  • w produkcji metali – o 4,9 proc.,
  • wyrobów farmaceutycznych – o 4,1 proc.,
  • w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 2,9 proc.

U nas produkcja tylko rośnie niezależnie od dni pracujących. Chcemy też ją ciągle zwiększać zamawiając kolejne teksty u dziennikarzy. Jeśli chcesz mieć w tym swój udział, to możesz się do tego przyczynić udzielając nam wsparcia i przelewając na nr konta 49 1020 4027 0000 1302 1542 2304 dowolną kwotę.

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker