Polska

Produkcja sprzedana w przemyśle ciągle rośnie

W lipcu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 5,8 proc. w porównaniu z lipcem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 10,3 proc., natomiast w porównaniu z czerwcem br. wzrosła o 2,8 proc. – podaje Głównu Urząd Statystyczny.

W okresie styczeń – lipiec br. produkcja sprzedana przemysłu była o 5,1 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 6,7 proc.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w lipcu br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 3,7 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,9 proc. wyższym w porównaniu z czerwcem br. i to jest de facto najważniejsza informacja, która pokazuje realny wzrost  produkcji, a nie jak powszechnie się sądzi bez porównań sezonowych. 

produkcja sprzedana

Według wstępnych danych w lipcu br., w stosunku do lipca ub. roku, wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 25 (spośród 34) działach przemysłu, m.in.:

  • w produkcji pozostałego sprzętu transportowego – o 26,3 proc.,
  • urządzeń elektrycznych – o 16,5 proc.,
  • napojów – o 15,4 proc.,
  • pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 11,1 proc.,
  • wyrobów tekstylnych – o 9,7 proc.,
  • wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 8,0 proc.,
  • wyrobów z metali – o 6,5 proc.

Udział wartości produkcji działów przemysłu, w których odnotowano wzrost, wyniósł 85,2 proc.

produkcja sprzedana2

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z lipcem ub. roku, wystąpił w 9 działach, m.in.:

  • w produkcji metali – o 4,9 proc.,
  • wyrobów farmaceutycznych – o 4,1 proc.,
  • w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 2,9 proc.

U nas produkcja tylko rośnie niezależnie od dni pracujących. Chcemy też ją ciągle zwiększać zamawiając kolejne teksty u dziennikarzy. Jeśli chcesz mieć w tym swój udział, to możesz się do tego przyczynić udzielając nam wsparcia i przelewając na nr konta 49 1020 4027 0000 1302 1542 2304 dowolną kwotę.

Polecane artykuły

Back to top button