Transport i infrastruktura

Rząd planuje gigantyczną inwestycję infrastrukturalną na Śląsku

Jak podaje portal WNP.pl rząd przygotowuje się do budowy 90 km kanału, który połączy Wisłę i Odrę. Inwestycja ma przyczynić się do połączenia ze sobą w jeden szlak handlowy państw nadbałtyckich z Morzem Czarnym i Adriatyckim. Takie ustalenie poczyniono na samorządowych konsultacjach poświęconych tej inwestycji.

Kanał Śląski, bo tak finalnie będzie nazywać się inwestycja, ma zostać ukończony w ciągu kilkunastu lat. Szlak ma liczyć 90 km i jak podaje portal ma przebiegać w rejonach Kuźni Raciborskiej, Rybnika, Żor, Tychów i Bierunia. Szacowany koszt budowy to około 11 mld złotych – to mniej więcej tyle ile wynosi koszt trzynastej emerytury.

 Jak podaje WNP powołując się na GUS, wodnymi drogami śródlądowymi przewozi się w Polsce 0,7 proc. wszystkich towarów. Dla porównania w Niemczech jest to 20 proc., a w Holandii 40 proc. Pod tym względem należymy do grona najgorszych w Europie.

Izabela Kloc, poseł do Parlamentu Europejskiego ze Śląska zauważa, że transport rzeczny to najbardziej ekonomiczny i ekologiczny środek. Podaje również, że jedna barka o wyporności 1000 ton zabiera tyle ładunku co czterdzieści TIR-ów. 

Oprócz budowy kanału przewiduje się w przyszłości budowę największego w Europie ponadnarodowego centrum logistycznego w Gorzyczkach-Wierzniowicach. Jego powierzchnia miałaby liczyć 500 hektarów, z których połowa byłaby na terenie Polski, a połowa na terenie Czech.

Transport rzeczny to duży impuls dla gospodarki, który odciąży również drogi, a to niesie za sobą wiele korzyści społecznych. Szereg inwestycji infrastrukturalnych jak CPK, Port Centralny w Gdańsku, czy też Kanał Śląski pokazują, że Polska chce wykorzystać swoje położenie i stać się hubem transportowym dla Europy. Nim się to jednak stanie trzeba wydać wiele miliardów złotych i uzbroić się w cierpliwość.

Gdyby każda osoba wchodząca na portal przelewała nam miesięcznie 30 gr, to bylibyśmy w stanie publikować każdego miesiąca kilkadziesiąt jakościowych analiz, które poprawiłyby jakość debaty publicznej w naszym kraju.

Możesz się do tego przyczynić udzielając nam wsparcia i przelewając na nr konta 49 1020 4027 0000 1302 1542 2304 dowolną kwotę

Polecane artykuły

Back to top button