Europa

Ile zgonów można było uniknąć?

W przypadku osób poniżej 75 roku życia mieszkających w UE można było uniknąć 2/3 przypadków śmiertelnych, które uważane są za przedwczesne. Tak wynika z opracowania Eurostatu i OECD.

W 2016 roku w UE zmarło 1,7 miliona osób w wieku poniżej 75 lat. Eurostat i OECD szacują, że aż 1,2 mln tych zgonów można było uniknąć.

Spośród zgonów, którym można było zapobiec 741 tys. było do uniknięcia dzięki skutecznej ochronie zdrowia i podstawowej profilaktyce (preventable). Ponadto 422 tys. zgonów mogło nie mieć miejsca gdyby dokonano skuteczniejszych działań w leczeniu oraz odpowiednio szybko temu leczeniu się poddano (treatable). Te przypadki stanowiły łącznie ponad jedną trzecią (37 proc.) wszystkich możliwych przyczyn zgonów, które były do uniknięcia.

W porównaniu z 2011 r. odsetek zgonów, których można było uniknąć, zmniejszył się o 1,7 punktu procentowego, z 69,7 proc. wszystkich zgonów w 2011 r. do 68,0 proc. w 2016 r.

Pojęcie „umieralności, której można uniknąć”, opiera się na założeniu, że można zapobiec niektórym zgonom (dla określonych grup wiekowych i określonych chorób) – co oznacza, że ​​nie wystąpiłyby na tym etapie – gdyby interwencje w zakresie zdrowia publicznego i pierwotnej profilaktyki były skuteczne lub wprowadzono by odpowiednie leczenie.

Śmiertelność, której można zapobiegać ma być stosowana w globalnym systemie ocen funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej. Wskaźnik ten stanowi sygnał ostrzegawczy informujący o potencjalnych niedociągnięciach w systemach opieki zdrowotnej. Nie ma on jednak stanowić ostatecznego środka monitorującego jakość opieki zdrowotnej.

Największy odsetek możliwych do uniknięcia (preventable) zgonów był w Słowenii i na Węgrzech, najniższy w Bułgarii.

Odsetki potencjalnie możliwych do uniknięcia zgonów poprzez skuteczne działania na rzecz zdrowia publicznego i profilaktyki wśród wszystkich zgonów osób w wieku poniżej 75 lat w 2016 r. znacznie różnią się między poszczególnymi państwami członkowskimi UE.

Najwyższy udział zgonów, którym można było zapobiec dzięki odpowiednim działaniom na rzecz ochrony zdrowia, a także skutecznej profilaktyce (preventable) w ogóle zgonów, którym można było zapobiec był w Słowenii (53,5 proc.) i na Węgrzech (51,7 proc.), a następnie w Estonii (50 proc.), na Litwie (49,8 proc.), Austrii (49,1 proc.) i na Łotwie (48,9 proc.), natomiast najniższy udział był w Bułgarii (35,4 proc.), która wyprzedziła Cypr (39,2 proc.), Maltę (39,9 proc.), Włochy i Polskę (oba kraje po 40,8 proc.).

Największy odsetek zgonów, których można było uniknąć dzięki odpowiedniemu leczeniu jest w Rumunii i na Słowacji, najniższy we Francji

Odsetki potencjalnie możliwych do uniknięcia śmierci dzięki szybkim i skutecznym interwencjom lekarzy (treatable), w ogóle zgonów osób w wieku poniżej 75 lat w 2016 r., tak jak w przypadku poprzedniej statystyki, różnią się w poszczególnych państwach członkowskich UE.

Największy odsetek zgonów odnotowano w Rumunii (31,9 proc.) i na Słowacji (30,8 proc.), a następnie na Litwie (30,1 proc.), Malcie (30,0 proc.), Bułgarii i na Łotwie (oba 29,7 proc.). Natomiast odsetek ten był najniższy we Francji (19,3 proc.), która znalazła się przed Belgią (20,5 proc.), Danią (21,0 proc.) i Holandią (21,7 proc.). Oznacza to, że zdecydowanie lepsza ochrona zdrowia jest na Zachodzie Europy niż na jej wschodnich rubieżach.

Jedna trzecia potencjalnie możliwych do uniknięcia zgonów w UE dotyczyła chorób serca i płuc

W UE ataki serca (174 000 możliwych do uniknięcia śmierci tj. 15 proc. wszystkich możliwych do uniknięcia zgonów osób w wieku poniżej 75 lat), nowotwory tchawicy, oskrzeli i płuc (168 000, 14 proc.) oraz udary mózgu (87 000, 7 proc.) stanowiły ponad jedną trzecią potencjalnie możliwych do uniknięcia zgonów w 2016 r. Następnie były choroby związane z alkoholem (79000, 7 proc.), rak jelita grubego (67000, 6 proc.), rak piersi i przewlekłe obturacyjne zaburzenia płuc (oba po 50000, 4 proc.), a także przypadkowe urazy (48000, 4 proc.) i samobójstwa (44000, 4 proc. ).

Screenshot 2019 09 11 3 05092019 AP EN pdf

Gdyby każda osoba wchodząca na portal przelewała nam miesięcznie 30 gr, to bylibyśmy w stanie publikować każdego miesiąca kilkadziesiąt jakościowych analiz, które poprawiłyby jakość debaty publicznej w naszym kraju.

Możesz się do tego przyczynić udzielając nam wsparcia i przelewając na nr konta 49 1020 4027 0000 1302 1542 2304 dowolną kwotę

Polecane artykuły

Back to top button