Europa

Ile zgonów można było uniknąć?

W przypadku osób poniżej 75 roku życia mieszkających w UE można było uniknąć 2/3 przypadków śmiertelnych, które uważane są za przedwczesne. Tak wynika z opracowania Eurostatu i OECD.

W 2016 roku w UE zmarło 1,7 miliona osób w wieku poniżej 75 lat. Eurostat i OECD szacują, że aż 1,2 mln tych zgonów można było uniknąć.

Spośród zgonów, którym można było zapobiec 741 tys. było do uniknięcia dzięki skutecznej ochronie zdrowia i podstawowej profilaktyce (preventable). Ponadto 422 tys. zgonów mogło nie mieć miejsca gdyby dokonano skuteczniejszych działań w leczeniu oraz odpowiednio szybko temu leczeniu się poddano (treatable). Te przypadki stanowiły łącznie ponad jedną trzecią (37 proc.) wszystkich możliwych przyczyn zgonów, które były do uniknięcia.

W porównaniu z 2011 r. odsetek zgonów, których można było uniknąć, zmniejszył się o 1,7 punktu procentowego, z 69,7 proc. wszystkich zgonów w 2011 r. do 68,0 proc. w 2016 r.

Pojęcie „umieralności, której można uniknąć”, opiera się na założeniu, że można zapobiec niektórym zgonom (dla określonych grup wiekowych i określonych chorób) – co oznacza, że ​​nie wystąpiłyby na tym etapie – gdyby interwencje w zakresie zdrowia publicznego i pierwotnej profilaktyki były skuteczne lub wprowadzono by odpowiednie leczenie.

Śmiertelność, której można zapobiegać ma być stosowana w globalnym systemie ocen funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej. Wskaźnik ten stanowi sygnał ostrzegawczy informujący o potencjalnych niedociągnięciach w systemach opieki zdrowotnej. Nie ma on jednak stanowić ostatecznego środka monitorującego jakość opieki zdrowotnej.

Największy odsetek możliwych do uniknięcia (preventable) zgonów był w Słowenii i na Węgrzech, najniższy w Bułgarii.

Odsetki potencjalnie możliwych do uniknięcia zgonów poprzez skuteczne działania na rzecz zdrowia publicznego i profilaktyki wśród wszystkich zgonów osób w wieku poniżej 75 lat w 2016 r. znacznie różnią się między poszczególnymi państwami członkowskimi UE.

Najwyższy udział zgonów, którym można było zapobiec dzięki odpowiednim działaniom na rzecz ochrony zdrowia, a także skutecznej profilaktyce (preventable) w ogóle zgonów, którym można było zapobiec był w Słowenii (53,5 proc.) i na Węgrzech (51,7 proc.), a następnie w Estonii (50 proc.), na Litwie (49,8 proc.), Austrii (49,1 proc.) i na Łotwie (48,9 proc.), natomiast najniższy udział był w Bułgarii (35,4 proc.), która wyprzedziła Cypr (39,2 proc.), Maltę (39,9 proc.), Włochy i Polskę (oba kraje po 40,8 proc.).

Największy odsetek zgonów, których można było uniknąć dzięki odpowiedniemu leczeniu jest w Rumunii i na Słowacji, najniższy we Francji

Odsetki potencjalnie możliwych do uniknięcia śmierci dzięki szybkim i skutecznym interwencjom lekarzy (treatable), w ogóle zgonów osób w wieku poniżej 75 lat w 2016 r., tak jak w przypadku poprzedniej statystyki, różnią się w poszczególnych państwach członkowskich UE.

Największy odsetek zgonów odnotowano w Rumunii (31,9 proc.) i na Słowacji (30,8 proc.), a następnie na Litwie (30,1 proc.), Malcie (30,0 proc.), Bułgarii i na Łotwie (oba 29,7 proc.). Natomiast odsetek ten był najniższy we Francji (19,3 proc.), która znalazła się przed Belgią (20,5 proc.), Danią (21,0 proc.) i Holandią (21,7 proc.). Oznacza to, że zdecydowanie lepsza ochrona zdrowia jest na Zachodzie Europy niż na jej wschodnich rubieżach.

Jedna trzecia potencjalnie możliwych do uniknięcia zgonów w UE dotyczyła chorób serca i płuc

W UE ataki serca (174 000 możliwych do uniknięcia śmierci tj. 15 proc. wszystkich możliwych do uniknięcia zgonów osób w wieku poniżej 75 lat), nowotwory tchawicy, oskrzeli i płuc (168 000, 14 proc.) oraz udary mózgu (87 000, 7 proc.) stanowiły ponad jedną trzecią potencjalnie możliwych do uniknięcia zgonów w 2016 r. Następnie były choroby związane z alkoholem (79000, 7 proc.), rak jelita grubego (67000, 6 proc.), rak piersi i przewlekłe obturacyjne zaburzenia płuc (oba po 50000, 4 proc.), a także przypadkowe urazy (48000, 4 proc.) i samobójstwa (44000, 4 proc. ).

Screenshot 2019 09 11 3 05092019 AP EN pdf

Gdyby każda osoba wchodząca na portal przelewała nam miesięcznie 30 gr, to bylibyśmy w stanie publikować każdego miesiąca kilkadziesiąt jakościowych analiz, które poprawiłyby jakość debaty publicznej w naszym kraju.

Możesz się do tego przyczynić udzielając nam wsparcia i przelewając na nr konta 49 1020 4027 0000 1302 1542 2304 dowolną kwotę

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker