Polska

Polska wymiana handlowa blisko równowagi

Obroty towarowe handlu zagranicznego w okresie styczeń – lipiec br. wyniosły w cenach bieżących 578,5 mld PLN w eksporcie oraz 579,2 mld PLN w imporcie. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 0,7 mld PLN, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego wyniosło minus 8,8 mld PLN. W porównaniu ze styczniem – lipcem 2018 roku eksport wzrósł o 6,6 proc., a import o 5,0 proc. – podaje GUS.

Obroty towarowe handlu zagranicznego wyrażone w dolarach USA i w euro 

Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 152,3 mld USD, a import 152,5 mld USD (spadek odpowiednio w eksporcie o 1,8 proc., a w imporcie o 3,3 proc.). Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 0,2 mld USD, a w analogicznym okresie ub. r. wyniosło minus 2,5 mld USD.

Eksport wyrażony w euro wyniósł 134,8 mld EUR, a import 134,9 mld EUR (wzrost w eksporcie o 4,8 proc., a w imporcie o 3,2 proc.). Ujemne saldo wyniosło 0,1 mld EUR, a w analogicznym okresie ub. r. wyniosło minus 2,1 mld EUR.

Obroty towarowe ogółem i według grup krajów

Największy udział w eksporcie ogółem Polska ma z krajami rozwiniętymi – 87,0 proc. (87,3 proc. w analogicznym okresie roku ubiegłego), w tym UE 79,9 proc. (wobec 80,7 proc. w roku ubiegłym).

W imporcie –  udział z handlu z krajami rozwiniętymi stanowi 66,4 proc. (wobec 67,1 proc. w roku ubiegłym), w tym z krajami z UE 58,7 proc. (w analogicznym okresie ubiegłego roku było to 59,9 proc.).

Natomiast najmniejszy udział odnotowano z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, który w eksporcie ogółem wyniósł 5,9 proc., a w imporcie 7,7 proc., wobec odpowiednio 5,6 proc. i 8,7 proc. w okresie styczeń – lipiec 2018 r.

Ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 108,6 mld zł (minus 28,6 mld USD, minus 25,3 mld EUR) i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – minus 10,9 mld zł (minus 2,8 mld USD, minus 2,6 mld EUR).

Dodatnie saldo uzyskano w obrotach z  krajami rozwiniętymi 118,7 mld zł (31,3 mld USD, 27,7 mld EUR), w tym z krajami UE saldo osiągnęło poziom 122,4 mld zł (32,2 mld USD, 28,5 mld EUR).

Obroty towarowe według ważniejszych krajów

W okresie styczeń – lipiec br. wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano wzrost eksportu do wszystkich krajów z pierwszej dziesiątki naszych partnerów, a importu –  z Chin, Stanów Zjednoczonych, Hiszpanii, Holandii, Francji oraz Niemiec.

Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 66,1 proc. eksportu (w analogicznym okresie ub. r. 66,7 proc.), a importu ogółem – 63,8  proc. (wobec 65,3 proc. w styczniu – lipcu 2018 r.).

eksport

Udział Niemiec w eksporcie obniżył się w porównaniu z analogicznym okresem ub. r. o 0,8 p. proc. i wyniósł 27,3 proc., a w imporcie o 0,9 p. proc. i stanowił 22,0 proc. Dodatnie saldo wyniosło 29,5 mld zł (7,8 mld USD, 6,9 mld EUR), wobec 26,5 mld zł (7,6 mld USD, 6,2 mld EUR) w analogicznym okresie ub. r.

W okresie styczeń-lipiec najmocniej wzrósł eksport do Stanów Zjednoczonych. W stosunku do tego samego okresu ubiegłego roku wzrost wyniósł 17,8 proc. Również wzrost w imporcie był bardzo wysoki i wyniósł 9 proc. Wyższą dynamikę importu zanotowano tylko w przypadku Chin (14,7 proc.). Taki wzrost w handlu z USA dobitnie pokazuje, w którym kierunku idzie polska polityka zagraniczna. Obecny rząd wyraźnie stara się blisko współpracować z Amerykanami, co też przekłada się na relacje handlowe.

Warto również odnotować, że ponad 10 procentowy wzrost eksportu miał miejsce w handlu z Węgrami (+10,7 proc.) oraz Holandią (+10,1 proc.). Wysoka była również dynamika eksportu z Rosją, który rósł o 9,5 proc.

W imporcie nie odnotowano tylu wzrostów. Spadek importu w stosunku do ubiegłego roku miał miejsce w przypadku Rosji (-10,5 proc.), Belgii  (-2,2 proc.), Włoch (-1,7 proc.) oraz Czech (-1,6 proc.).

Gdyby każda osoba wchodząca na portal przelewała nam miesięcznie 30 gr, to bylibyśmy w stanie publikować każdego miesiąca kilkadziesiąt jakościowych analiz, które poprawiłyby jakość debaty publicznej w naszym kraju.

Możesz się do tego przyczynić udzielając nam wsparcia i przelewając na nr konta 49 1020 4027 0000 1302 1542 2304 dowolną kwotę

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker