Polska

Polska wymiana handlowa blisko równowagi

Obroty towarowe handlu zagranicznego w okresie styczeń – lipiec br. wyniosły w cenach bieżących 578,5 mld PLN w eksporcie oraz 579,2 mld PLN w imporcie. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 0,7 mld PLN, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego wyniosło minus 8,8 mld PLN. W porównaniu ze styczniem – lipcem 2018 roku eksport wzrósł o 6,6 proc., a import o 5,0 proc. – podaje GUS.

Obroty towarowe handlu zagranicznego wyrażone w dolarach USA i w euro 

Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 152,3 mld USD, a import 152,5 mld USD (spadek odpowiednio w eksporcie o 1,8 proc., a w imporcie o 3,3 proc.). Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 0,2 mld USD, a w analogicznym okresie ub. r. wyniosło minus 2,5 mld USD.

Eksport wyrażony w euro wyniósł 134,8 mld EUR, a import 134,9 mld EUR (wzrost w eksporcie o 4,8 proc., a w imporcie o 3,2 proc.). Ujemne saldo wyniosło 0,1 mld EUR, a w analogicznym okresie ub. r. wyniosło minus 2,1 mld EUR.

Obroty towarowe ogółem i według grup krajów

Największy udział w eksporcie ogółem Polska ma z krajami rozwiniętymi – 87,0 proc. (87,3 proc. w analogicznym okresie roku ubiegłego), w tym UE 79,9 proc. (wobec 80,7 proc. w roku ubiegłym).

W imporcie –  udział z handlu z krajami rozwiniętymi stanowi 66,4 proc. (wobec 67,1 proc. w roku ubiegłym), w tym z krajami z UE 58,7 proc. (w analogicznym okresie ubiegłego roku było to 59,9 proc.).

Natomiast najmniejszy udział odnotowano z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, który w eksporcie ogółem wyniósł 5,9 proc., a w imporcie 7,7 proc., wobec odpowiednio 5,6 proc. i 8,7 proc. w okresie styczeń – lipiec 2018 r.

Ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 108,6 mld zł (minus 28,6 mld USD, minus 25,3 mld EUR) i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – minus 10,9 mld zł (minus 2,8 mld USD, minus 2,6 mld EUR).

Dodatnie saldo uzyskano w obrotach z  krajami rozwiniętymi 118,7 mld zł (31,3 mld USD, 27,7 mld EUR), w tym z krajami UE saldo osiągnęło poziom 122,4 mld zł (32,2 mld USD, 28,5 mld EUR).

Obroty towarowe według ważniejszych krajów

W okresie styczeń – lipiec br. wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano wzrost eksportu do wszystkich krajów z pierwszej dziesiątki naszych partnerów, a importu –  z Chin, Stanów Zjednoczonych, Hiszpanii, Holandii, Francji oraz Niemiec.

Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 66,1 proc. eksportu (w analogicznym okresie ub. r. 66,7 proc.), a importu ogółem – 63,8  proc. (wobec 65,3 proc. w styczniu – lipcu 2018 r.).

eksport

Udział Niemiec w eksporcie obniżył się w porównaniu z analogicznym okresem ub. r. o 0,8 p. proc. i wyniósł 27,3 proc., a w imporcie o 0,9 p. proc. i stanowił 22,0 proc. Dodatnie saldo wyniosło 29,5 mld zł (7,8 mld USD, 6,9 mld EUR), wobec 26,5 mld zł (7,6 mld USD, 6,2 mld EUR) w analogicznym okresie ub. r.

W okresie styczeń-lipiec najmocniej wzrósł eksport do Stanów Zjednoczonych. W stosunku do tego samego okresu ubiegłego roku wzrost wyniósł 17,8 proc. Również wzrost w imporcie był bardzo wysoki i wyniósł 9 proc. Wyższą dynamikę importu zanotowano tylko w przypadku Chin (14,7 proc.). Taki wzrost w handlu z USA dobitnie pokazuje, w którym kierunku idzie polska polityka zagraniczna. Obecny rząd wyraźnie stara się blisko współpracować z Amerykanami, co też przekłada się na relacje handlowe.

Warto również odnotować, że ponad 10 procentowy wzrost eksportu miał miejsce w handlu z Węgrami (+10,7 proc.) oraz Holandią (+10,1 proc.). Wysoka była również dynamika eksportu z Rosją, który rósł o 9,5 proc.

W imporcie nie odnotowano tylu wzrostów. Spadek importu w stosunku do ubiegłego roku miał miejsce w przypadku Rosji (-10,5 proc.), Belgii  (-2,2 proc.), Włoch (-1,7 proc.) oraz Czech (-1,6 proc.).

Gdyby każda osoba wchodząca na portal przelewała nam miesięcznie 30 gr, to bylibyśmy w stanie publikować każdego miesiąca kilkadziesiąt jakościowych analiz, które poprawiłyby jakość debaty publicznej w naszym kraju.

Możesz się do tego przyczynić udzielając nam wsparcia i przelewając na nr konta 49 1020 4027 0000 1302 1542 2304 dowolną kwotę

Polecane artykuły

Back to top button