Polska

Ogólny wzrost cen się zatrzymał. Przynajmniej na chwilę.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2019r. utrzymały się przeciętnie na poziomie zbliżonym do zanotowanego przed miesiącem (przy wzroście cen usług – o 1,0 proc. i spadku cen towarów – o 0,3 proc.). W porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 2,9 proc. (w tym usług – o 4,3 proc. i towarów – o 2,3 proc.) – podaje GUS.

Wpływ zmian cen na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem

W sierpniu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie mieszkania (o 0,2 proc.), transportu (o 0,5 proc.), restauracji i hoteli ( o 0,5 proc.) oraz łączności (o 0,8 proc.), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio po 0,05 p. proc. i po 0,03 p. proc.

Niższe ceny żywności (o 0,3 proc.) oraz odzieży i obuwia (o 1,5 proc.) obniżyły ten wskaźnik po 0,07 p. proc.

ceny sierpien

W porównaniu z miesiącem analogicznym poprzedniego roku wyższe ceny w zakresie żywności (o 7,2 proc.), mieszkania (o 1,6 proc.), restauracji i hoteli (o 4,7 proc.), a także rekreacji i kultury (o 2,8 proc.) oraz zdrowia (o 3,6 proc.) podwyższyły wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych odpowiednio o 1,73 p. proc., 0,39 p. proc., 0,29 p. proc. oraz po 0,18 p. proc.

Niższe ceny odzieży i obuwia (o 1,4 proc.) oraz w zakresie łączności (o 0,7 proc.) oraz transportu (o 0,2 proc.) obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,07 p. proc., 0,03 p. proc. i 0,02 p. proc.

Badając dane szczegółowe największy wzrost w stosunku do sierpnia 2018 roku odnotowały ceny warzyw. Były on droższe o 34,8 proc. Podrożał również cukier – o 24,9 proc. Z usług natomiast najmocniej podrożał wywóz śmieci – o 27,1 proc.

Z kolei najmocniejszy spadek – o 12,9 proc. – zaliczyły „gaz ciekły  i pozostałe paliwa do prywatnych środków transportu” (nie wlicza się do nich benzyna i olej napędowy).

Gdyby każda osoba wchodząca na portal przelewała nam miesięcznie 30 gr, to bylibyśmy w stanie publikować każdego miesiąca kilkadziesiąt jakościowych analiz, które poprawiłyby jakość debaty publicznej w naszym kraju.

Możesz się do tego przyczynić udzielając nam wsparcia i przelewając na nr konta 49 1020 4027 0000 1302 1542 2304 dowolną kwotę

Polecane artykuły

Back to top button