Polska

Ogólny wzrost cen się zatrzymał. Przynajmniej na chwilę.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2019r. utrzymały się przeciętnie na poziomie zbliżonym do zanotowanego przed miesiącem (przy wzroście cen usług – o 1,0 proc. i spadku cen towarów – o 0,3 proc.). W porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 2,9 proc. (w tym usług – o 4,3 proc. i towarów – o 2,3 proc.) – podaje GUS.

Wpływ zmian cen na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem

W sierpniu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie mieszkania (o 0,2 proc.), transportu (o 0,5 proc.), restauracji i hoteli ( o 0,5 proc.) oraz łączności (o 0,8 proc.), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio po 0,05 p. proc. i po 0,03 p. proc.

Niższe ceny żywności (o 0,3 proc.) oraz odzieży i obuwia (o 1,5 proc.) obniżyły ten wskaźnik po 0,07 p. proc.

ceny sierpien

W porównaniu z miesiącem analogicznym poprzedniego roku wyższe ceny w zakresie żywności (o 7,2 proc.), mieszkania (o 1,6 proc.), restauracji i hoteli (o 4,7 proc.), a także rekreacji i kultury (o 2,8 proc.) oraz zdrowia (o 3,6 proc.) podwyższyły wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych odpowiednio o 1,73 p. proc., 0,39 p. proc., 0,29 p. proc. oraz po 0,18 p. proc.

Niższe ceny odzieży i obuwia (o 1,4 proc.) oraz w zakresie łączności (o 0,7 proc.) oraz transportu (o 0,2 proc.) obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,07 p. proc., 0,03 p. proc. i 0,02 p. proc.

Badając dane szczegółowe największy wzrost w stosunku do sierpnia 2018 roku odnotowały ceny warzyw. Były on droższe o 34,8 proc. Podrożał również cukier – o 24,9 proc. Z usług natomiast najmocniej podrożał wywóz śmieci – o 27,1 proc.

Z kolei najmocniejszy spadek – o 12,9 proc. – zaliczyły „gaz ciekły  i pozostałe paliwa do prywatnych środków transportu” (nie wlicza się do nich benzyna i olej napędowy).

Gdyby każda osoba wchodząca na portal przelewała nam miesięcznie 30 gr, to bylibyśmy w stanie publikować każdego miesiąca kilkadziesiąt jakościowych analiz, które poprawiłyby jakość debaty publicznej w naszym kraju.

Możesz się do tego przyczynić udzielając nam wsparcia i przelewając na nr konta 49 1020 4027 0000 1302 1542 2304 dowolną kwotę

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker