Polska

Produkcja przemysłowa zaciąga hamulec

W sierpniu br. produkcja sprzedana przemysłu była niższa o 1,3 proc. w porównaniu z sierpniem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 5 proc., natomiast w porównaniu z lipcem br. spadła o 6 proc. W okresie styczeń – sierpień br. produkcja sprzedana przemysłu była o 4,3 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 6,5 proc. – podaje GUS

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w sierpniu br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 1,7 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 1,2 proc. niższym w porównaniu z lipcem br.

W większości głównych grupowań przemysłowych w sierpniu br. odnotowano spadek produkcji w skali roku. Produkcja dóbr inwestycyjnych spadła o 4,5 proc., dóbr związanych z energią – o 4,4 proc., a dóbr zaopatrzeniowych – o 0,8 proc. Zwiększyła się natomiast nieznacznie produkcja dóbr konsumpcyjnych trwałych – o 0,6 proc. oraz konsumpcyjnych nietrwałych – o 0,2 proc.

Według wstępnych danych w sierpniu br., w stosunku do sierpnia ub. roku, spadek produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 18 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w:

  • produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 10,8 proc.,
  • koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – 8,9 proc.,
  • w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 8,4 proc.,
  • w produkcji metali – o 6,3 proc.,
  • wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 4,6 proc.

Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z sierpniem ub. roku, wystąpił w 16 działach, m.in. w:

  • produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 7,3 proc.,
  • urządzeń elektrycznych – o 6,4 proc.,
  • wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 4,2 proc.

Pomimo spadku produkcji zarówno w stosunku do lipca tego roku, jak i sierpnia roku ubiegłego należy zauważyć, że po wyrównaniu sezonowym produkcja w stosunku do sierpnia 2018 ciągle rośnie. Nie można więc na chwilę obecną mówić o uszczupleniu produkcji realnej, jednak należy zauważyć, że wzrosty są coraz niższe, co jest prognostykiem, że gospodarka faktycznie może zaczynać hamować. Zwłaszcza, że w stosunku do lipca tego roku nawet po wyrównaniu sezonowym występują dość wyraźne spadki.

Gdyby każda osoba wchodząca na portal przelewała nam miesięcznie 30 gr, to bylibyśmy w stanie publikować każdego miesiąca kilkadziesiąt jakościowych analiz, które poprawiłyby jakość debaty publicznej w naszym kraju.

Możesz się do tego przyczynić udzielając nam wsparcia i przelewając na nr konta 49 1020 4027 0000 1302 1542 2304 dowolną kwotę

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker