Polska

Produkcja przemysłowa zaciąga hamulec

W sierpniu br. produkcja sprzedana przemysłu była niższa o 1,3 proc. w porównaniu z sierpniem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 5 proc., natomiast w porównaniu z lipcem br. spadła o 6 proc. W okresie styczeń – sierpień br. produkcja sprzedana przemysłu była o 4,3 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 6,5 proc. – podaje GUS

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w sierpniu br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 1,7 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 1,2 proc. niższym w porównaniu z lipcem br.

W większości głównych grupowań przemysłowych w sierpniu br. odnotowano spadek produkcji w skali roku. Produkcja dóbr inwestycyjnych spadła o 4,5 proc., dóbr związanych z energią – o 4,4 proc., a dóbr zaopatrzeniowych – o 0,8 proc. Zwiększyła się natomiast nieznacznie produkcja dóbr konsumpcyjnych trwałych – o 0,6 proc. oraz konsumpcyjnych nietrwałych – o 0,2 proc.

Według wstępnych danych w sierpniu br., w stosunku do sierpnia ub. roku, spadek produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 18 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w:

  • produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 10,8 proc.,
  • koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – 8,9 proc.,
  • w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 8,4 proc.,
  • w produkcji metali – o 6,3 proc.,
  • wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 4,6 proc.

Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z sierpniem ub. roku, wystąpił w 16 działach, m.in. w:

  • produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 7,3 proc.,
  • urządzeń elektrycznych – o 6,4 proc.,
  • wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 4,2 proc.

Pomimo spadku produkcji zarówno w stosunku do lipca tego roku, jak i sierpnia roku ubiegłego należy zauważyć, że po wyrównaniu sezonowym produkcja w stosunku do sierpnia 2018 ciągle rośnie. Nie można więc na chwilę obecną mówić o uszczupleniu produkcji realnej, jednak należy zauważyć, że wzrosty są coraz niższe, co jest prognostykiem, że gospodarka faktycznie może zaczynać hamować. Zwłaszcza, że w stosunku do lipca tego roku nawet po wyrównaniu sezonowym występują dość wyraźne spadki.

Gdyby każda osoba wchodząca na portal przelewała nam miesięcznie 30 gr, to bylibyśmy w stanie publikować każdego miesiąca kilkadziesiąt jakościowych analiz, które poprawiłyby jakość debaty publicznej w naszym kraju.

Możesz się do tego przyczynić udzielając nam wsparcia i przelewając na nr konta 49 1020 4027 0000 1302 1542 2304 dowolną kwotę

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker